torsdag , 21 juni 2018

32.000 kroner skattefrit – stadig helt uden kontrol!

Af Rina Ronja Kari

Jeg er vist ikke så populær blandt de andre danske medlemmer af EU-parlamentet for tiden.

I sidste uge rejste jeg nemlig et forslag i EU-parlamentet om, at det skal være obligatorisk at dokumentere, hvordan man bruger de såkaldte blyantspenge.

Blyantspengene er 32.000 kroner, som alle parlamentarikerne modtager hver måned skattefrit, helt uden at skulle dokumentere, hvad de bruger pengene til. Vel at mærke oven i de store skattefrie diæter og rejsegodtgørelser, som EU-parlamentarikerne kan skovle ind oven i deres store løn.

Samlet koster blyantspengene omkring 288 millioner kroner, som der altså overhovedet ikke er nogen kontrol med brugen af. Man kan vist ikke forestille sig mange andre steder, hvor en offentlig instans uddeler over en kvart milliard helt uden kontrolkrav!

Skatteborgernes penge

I december sidste år lagde jeg selv alle mine bilag offentligt frem, ikke bare for brugen af blyantspengene, men for alle de mange (alt for mange!) skattekroner, som vi modtager hernede.

Det gjorde jeg for at skabe større åbenhed.

Jeg synes at mine andre kolleger i parlamentet burde gøre det samme, men der har desværre været udbredt modvilje mod at følge trop.

Derfor stillede jeg forslaget om, at det skulle være obligatorisk. Det er jo jeres, skatteborgernes, penge, så selvfølgelig skal I kunne følge med i, hvordan vi bruger dem!

Forslaget faldt desværre til jorden med 166 stemmer for og 423 stemmer imod. 49 undlod at stemme.

Blandt de danske MEP’er var det kun Anders Vistisen (DF), der udover mig selv støttede åbenhed om blyantspengene.

Margrete Auken (SF), Jeppe Kofod (S), Christel Schaldemose (S), Ole Christensen (S), Morten Helveg Petersen (RV), Jens Rohde (RV), Morten Løkkegaard (V) og Bendt Bendtsen (K) stemte alle imod.

Jørn Dohrmann (DF) og Rikke Karlsson var ikke tilstede.

Det er ikke fordi det kom super meget bag på mig, men det er alligevel nedslående og siger noget om magtarrogancen hernede. Det siger også en hel del om, hvor svært det er at rydde op i EU-systemerne indefra!

Hjælp med at kræve åbenhed

Men vi skal ikke opgive ævred af den grund.

Selvom forslaget faldt, er der jo intet, der forhindrer os som parlamentarikere i at gøre det frivilligt!

I Folkebevægelsen mod EU afregner vi for hver en krone, og vi offentliggør vores regnskaber. Det gør vi ikke, fordi vi er særligt frelste. I virkeligheden lever vi bare op til de helt basale krav, som man burde kunne stille til et hvilket som helst parti eller en hvilken som helst organisation, der modtager offentlige midler. Det burde også være muligt for andre.

Jeg tvivler ikke på, at mange af mine kolleger i EU-Parlamentet bruger midlerne på fornuftig og korrekt vis, men der bør simpelthen ikke være plads til tvivl, når det handler om skattemidler.

Jeg vil derfor gerne opfordre de danske EU-parlamentarikere til at bakke op om kampen for gennemsigtighed og demokratisk kontrol med anvendelsen af EU-midlerne. Det ville klæde dem at melde rent ud og selv aflægge regnskab for deres brug af midlerne.

Du kan også selv opfordre de danske medlemmer af EU-Parlamentet til at fremvise deres regnskaber.

*Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer redaktionens synspunkter.

INFO: Rina Ronja Kari er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU siden 2014.