søndag , 20 januar 2019

Bandekrigen kan komme til livs med den rigtige politik

Af Ibrahim Benli

Tilbagevendende bandekrig er uden tvivl et resultat af mange års forfejlet politik med fokus på besparelser og det nye hashmarked, der er blevet flyttet ind til byerne. Hverken udvisning af kriminelle eller økonomiske sanktioner mod kriminelles familier vil være løsningen for den stigende kriminalitet på gaden. Der er brug for langsigtede og bæredygtige initiativer, som jeg vil ridse op i dette indlæg. Disse initiativer er på ingen måder raketvidenskab, men alligevel er de blevet lagt på hylden de sidste mange år grundet den flere års besparelsespolitik.

Hvor kommer volden fra? 

Da jeg tilbage i 2007 medvirkede til et projekt, der handlede om integration i nære miljøer fik jeg mulighed for at interviewe en del af beboer på Nørrebro. Under disse interviews kom det tydeligt frem, at beboerne på Nørrebro elskede at bo på Nørrebro bl.a. med henvisning til det mangfoldige billede på gaden, imens sikkerheden eller mangel på det samme var i følge informanterne et problem. Næsten alle informanter var samtidig enige om, at ballademagerne var ude fra samt vold på gaden havde været stigende efter hashmarkedet havde rykket sig midt i byen. Når Loyal to Familia, LTF er i disse i konflikt med en gruppering omkring Mjølnerparken og Nørrebro skal det ses bl.a. i sammenhæng med det hashmarked på området som LTF ønsker at overtage.

Hvor skal de unge være uden væresteder?

En anden ting som var iøjnefaldende i forbindelse projektet i 2007 var, at der var udfordringer med at holde de unge beboere væk fra gaden. En række medarbejder der var en del af projekter, rettet mod unge i byen gav dengang udtryk for stor forargelse over, at de var frataget økonomiske midler og måtte derfor lukke mange af de institutioner som var værested for de mange unge som nu var hængt på gaden.

Det er måske derfor ikke en overraskelse at mange unge, der ofte falder ud af uddannelsessystemet og dermed har intet at foretage sig er målgruppen for bander, der gerne vil rekruttere flere unge. Hvis disse unge samtidig har forældre der ikke er ressourcestærke, så er risikoen naturligvis større. Manglende professionelle støttet aktiviteter gennem fagprofessionale folk såsom SSP-folk og aktivitetsmedarbejder er derfor kilden til at de fleste unge havner på gadehjørnet for at skabe sig en ny identitet omkring at være ‘den seje og frygtløse bandemedlem’

Exit-programmer er livsnødvendige

Velvidende er det svært at komme ud af bandemiljøer, når man er først en del af det. Jeg har på en personlig plan forsøgt at hjælpe en ung mand, som var meget motiveret for at lægge fortiden bag sig. Han har skiftet telefonnummer og gjort sig utilgængelige for sit kriminelle netværk. Dog endte han alligevel med at han en nat blev hentet ude foran hans hus med trusler der var rettet mod hans familie.

Exit-programmer der kan hjælpe disse unge ud af banderne har en afgørende betydning, hvis de overhovedet skal lykkedes med lægge fortiden bag sig.

Hvad kan vi gøre?

Når situationen er så tilspidset er der ingen tvivl om at der er brug for at overtage kontrollen på gaderne, hvor uskyldige dagligt bliver mål for bandernes skududvekslinger. Der er derfor brug for at
give politiet de nødvendige ressourcer for at have kontrol over gader, hvor brutaliteten finder sted. Politiets massive tilstedeværelse på gadehjørnerne er nemlig med til at bøllerne føler sig presset i forhold til deres handlemuligheder.

Men vi har brug for mere forebyggelse, såfremt banderelateret kriminalitet og vold skal komme til livs. Der er brug for følgende initiativer;

* at inddrage forældrene og få forældrene til at være mere opmærksomme på deres børns adfærd

* at gøre brug af lokale meningsdannere og kulturbrobyggere, der kan formidle budskabet ud til de miljøer, hvor myndighederne ofte har svært ved at få adgang til

* at styrke gadeprojekter, hvor professionelle SSP-folk kan hjælpe unge der er på vej til det kriminelle miljøer

* at få lokale kræfter til at stå sammen mod de kriminelle aktiviteter på gaden

* at sørge for mobile politistationer på gadehjørnerne hvor banderne færdes og foretager kriminelle aktiviteter

* Styrk og støt exit-programmer for at hjælpe unge, der bliver fanget i voldens onde spiral

* Udlever de nødvendige personale ressourcer til fængslerne som skal være center for afkriminalisering af unge og ikke de centre, hvor kriminalle adfærd vedligeholdes.
*Ibrahim Benli er folketingskandidat for Enhedslisten og cand.mag. i Kultur- og sprogmødestudier fra RUC

*Forfatterens synspunkter repræsenterer ikke nødvendigvis redaktionens holdninger til emnet