søndag , 22 april 2018

Blasfemiparagraffen er blevet afskaffet

Stor opbakning til afskaffelsen af blasfemiparagraffen. Det betyder, at danske domstole ikke kan længere dømme personer for at krænke religioner.

Alle Folketingets partier med undtagelse af Socialdemokratiet stemte for lovforslaget, der var fremsat af Enhedslisten.

Enhedslistens ordfører på området, Bruno Jerup, siger ifølge Ritzau:

“Det er glædeligt, at et stort flertal nu ønsker at afskaffe paragraffen. Det kan betyde, at vi kan få en mere fri og fordomsfri diskussion om religioner. Vi mener, at religiøse tankesæt lige som alle andre tankesæt skal kunne udsættes for kritik.”

Afskaffelsen af paragraffen sker til trods for, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har advaret om, at det vil kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark.

“PET’s Center for Terroranalyse (CTA) vurderer, at en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi vil kunne have sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark, herunder bidrage til at skærpe trusselsbilledet i forhold til Danmark og danske interesser i udlandet,” lød det i et svar til Folketinget fra Justitsministeriet, der har indhentet udtalelsen fra PET, i april.

Kilde. Dr.dk/nyheder