onsdag , 26 juni 2019

Cemal Ozsaygi: Vi stemmer NEJ til et præsidentielt system i Tyrkiet

Nûdem har interviewet Cemal Ozsaygi, som er HDK-medlem i Danmark. Vi har blandt andet spurgt ham om, hvorfor HDK har været ude og erklære, at de ved de kommende reformændringer om blandt andet indførelse af et præsidentielt system stemmer NEJ i Tyrkiet.

Nûdem: Kan du kort præsentere dig selv for vores læsere?

Cemal Ozsaygi: Jeg blev født i den tyrkiske by Sivas i 1965. Jeg har i en del år været tilknyttet de socialistiske bevægelser i Tyrkiet og kender historiken på ondt og godt. Derfor har jeg da også været en del igennem og det gælder alt fra anholdelser og ophold i fængselsceller. Endvidere har jeg været politisk flygtninge de sidste 15 år i Danmark.

Nûdem: Som repræsentant for HDK-A har I været ude og erklære, at I ved de kommende reformændringer om blandt andet indførelse af et præsidentielt system stemmer NEJ. Hvad er jeres argumenter for et NEJ?

Cemal Ozsaygi: Ja, vi stemmer NEJ til reformændringerne, fordi at stemme NEJ betyder, at folket er imod enestyre, og at folket er til stede. At stemme NEJ betyder, at man forsvarer de svage, kvinde frihedskampen, demokratiet. En NEJ-stemme er ensbetydning med, at man er imod undtagelsestilstanden og forskelsbehandlingen, samt at man anerkender forskelligheden. Alle de kræfter i Tyrkiet, der tror på demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten, opfordrer vi til at sige NEJ til eneherre-regimet. Vi er stærkere end de kræfter, der prøver at eliminere demokratiet på bekostning af deres eget renome. For vores land, folk, friheden, demokratiet og et ligeligt liv siger vi NEJ. At stemme NEJ vil betyde, at demokratiets veje i Tyrkiet styrkes.

Nûdem: Hvis valget fører til et JA, hvad ville det så betyde for Tyrkiets fremtid?

Cemal Ozsaygi: Hvis det bliver et NEJ, så er regeringen nødt til at ændre meget af sin politik. Men hvis det bliver det modsatte, så vil undtagelsestilstanden fortsætte for evigt, og vi vil have godkendt eneherre-regimet med Erdogan i spidsen. Men hvis vi på demokratisk vis kan stoppe denne udvikling ved stemmeurnerne, så er vi nået langt. Denne udvikling vil med garanti lægge et pres på regimet og føre til, at de anholdte parlamentsmedlemmer, politikere, journalister og forfattere vil blive løsladt. Samtidig vil man igen mødes med Abdullah Öcalan og få fredsprocessen på dagsorden. Man vil føle sig tvunget til disse tiltag. Vi er for, at freden bliver etableret, da vi er sikker på, at uden freden kan man ikke skabe demokrati og tryghed. Om ikke så lang tid vil det ske og tro mig, at jo højere nej-procenten er des hurtigere vil undtagelsestilstanden forsvinde og anholdte parlamenstmedlemmer vil løslades snarligt.

Nûdem: Hvad er det for et arbejde I ønsker at udføre i HDK-A, både angående de kommende valg og generelt?

Cemal Ozsaygi: Lige efter HDK-A’s oprettelse har vi igangsat vores arbejde i HDK Danmark. Vi har etableret debatter og møder med herboende foreninger, såsom Fey-Kurd (Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark), OPSAK (Odense Pir Sultan Abdal Foreningen), DAB (Alevi Forbundet i Danmark), SYKP (Socialisternes Ny Dannede Parti), samt med enkelte individer og politikere.

For kort tid siden deltog vi med 2 delegerede til HDK Europas generalforsamling, hvor vi blandt andet arbejdede hen for at få styrket og organiseret flere NEJ-stemmer. Som HDK Danmark har vi stadig ikke nået vores mål, så derfor skal der fra vores side gøres en ekstra indsats.

Nûdem: Hvad forventer I som HDK fra herboende tyrkiske statsborgere?

Cemal Ozsaygi: Vores målsætning er selvfølgelig, at vi vil have fat i den tyrkiske og kurdiske befolkning i Danmark, samt også anti-facististiske og anti-kapitalistiske kredse. Naturligvis kan vi ikke bare se på, hvad der sker i vores region og derfor forpligter det at handle. Verden er blevet mindre på grund af globaliseringen og derfor har man også større indblik i, hvad der sker rundt omkring i verden. Det gælder blandt andet krige og miljøproblemer. Det der sker i vores region er også vores problem, da det også påvirker os.

Forhåbentlig vil en del tyrkiske statsborgere i Danmark ved afstemningen stemme, og vi forventer, at de stemmer NEJ. Dette valg er sidste udvej, inden vejen mod et eneherre-regime, fordi hvis magten samles et sted, så er der tale om et diktatur, autoritært og fascistisk styre.