Danmarks tavshed koster kurdiske politikere og politiske fanger livet

Af FEYKURD

I løbet af en uges tid har fem kurdiske fanger har taget eget liv i protest mod behandlingen af politiske fanger samt at gøre opmærksom på de verserende sultestrejker. Aktuelt sultestrejker cirka 7.000 politiske fanger i tyrkiske fængsler på ubestemt tid i protest mod behandlingen af politiske fanger og kurdiske politikere. Sultestrejkerne er blevet indledt af det fængslede kvindelige parlamentsmedlem for det venstreorienterede HDP i Tyrkiet, Leyla Güven, der siden den 7. november 2018 har sultestrejket. I dag er det 140 dage siden, Leyla Güven indledte sultestrejken og hendes helbredsmæssige tilstand forværres dagligt.

Som Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark (FEYKURD) opfordrer vi den danske udenrigsminister til at træde i karakter over for Erdogans regimes brutalitet mod kurdiske politiske fanger. Den alvorlige udvikling i Tyrkiet bekymrer os herboende kurdere. Vores bekymring bliver endnu større, når den danske regering vælger at være tavse omkring det, der lige nu sker i Tyrkiet.

Som FEYKURD opfordrer vi alle demokratiske kræfter i Danmark til at agere ansvarligt og kræve af det tyrkiske regime, at det imødekommer Leylas og andre cirka 7000 sultestrejkendes overordnede krav om en fair rettergang for de politiske fanger i Tyrkiet. Sultestrejkerne breder sig. Flere andre tusinder af politiske fanger har meldt ud, at de også vil slutte sig til sultestrejken i solidaritet med de sultestrejkende politikere, politiske fanger og aktivister.

Vestlige lande og institutioner, der ellers priser demokrati og menneskerettigheder er fuldstændig tavse. Vi finder det dybt bekymrende, at et europæisk lande ikke er i stand til at sige fra over for det tyrkiske regimes pres. Vi finder det problematisk og bekymrende, at europæiske lande, heriblandt Danmark til trods for utallige krænkelser af menneskerettigheder, der begås af Erdogan styre, der undertrykker kurderne og andre kritiske stemmer i landet.

Vi opfordrer derfor EU og det danske parlament til at træde i karakter over for Erdogans regime, der er indstillet på at udrydde alle, der er imod hans diktatur

Undertrykkelsen af kurderne kan standses, hvis FN, EU og humanitære organisationer vælger at lægge pres på det tyrkiske regime. Såfremt vestlige lande, heriblandt Danmark snarest muligt ikke træder i karakter over for Erdogans regime vil denne tavshed medvirke til flere kurdiske aktivister og politikere mister livet. I løbet af en uges tid tog følgende fem kurdiske fanger deres eget liv i protest mod det tyrkiske regimes behandlingen af kurdiske fanger og politikere.

Ugur Sakar mistede sit liv den 22. marts efter han sætte ild på sig selv.

Zulküf Gezen er en politisk fange og har sultestrejket i fængsel, inden han tog sit eget liv den 17. marts.

Ayten Becet tog sit eget liv den 23. marts i fængsel.

Zehra Saglam tog sit eget liv den 24. marts i fængsel.

Medya Cinar tog sit egen liv den 25. marts i fængsel.

Fofatteren er selv ansvarlig for sine synspunkter.