torsdag , 18 oktober 2018

Derfor stiller Ibrahim Benli op til kommunalvalget

Ibrahim Benli er kandidat til byrådet for Enhedslisten i Herlev.

Til dagligt arbejder han i Holbæk Kommune som projektleder for flygtninge indsatsen. Han er gift og far til tre døtre, der går i skole i Herlev, hvor han har boet i de sidste 16 år.

Ibrahim Benli har en overordnet vision om at gøre Herlev til en by, hvor der er lige og bedre muligheder for byens familier, børn, ældre, arbejdsløse, handikappet og sociale udsatte. Han er især optaget af at forbedre vilkårene for vores folkeskoler og børneinstitutioner, hvis rammer desværre er under pres.

Folkeskolereformen har medvirket til presset på rammerne i folkeskolen er nået på nye højder. Han vil kæmpe for kortere skoledage, flere to-lærer-timer og fokus på kvalitet af undervisningsindholdet frem for måling og testkultur.

Desuden vil han kæmpe for et rummeligt lokalt erhvervsliv, som skal tilskyndes til at gøre plads til Herlev borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet også ude på arbejdspladsen. Herlev Kommune skal have et stærkere samarbejde med lokale virksomheder for at gøre bedre plads til de uudnyttede kompetencer, som folk uden for arbejdsmarkedet besidder. Kommunale arbejdspladser må i den forbindelse gå forrest for at ansætte folk med forskellige fysiske, psykiske og sociale udfordringer i livet.