torsdag , 18 oktober 2018

Derfor stiller Mehmet Akbina op til kommunalvalget

I forbindelse med kommunalvalget stiller Mehmet Akbina op for Enhedslisten i Holstebro.

Mehmet Akbina er 62 år, han har boet i Holstebro i 45 år, er gift og har 4 børn.

Han har arbejdet i forskellige steder, såsom i biernes jernstøberi, har været pedel på kollegiet i Holstebro, har arbejdet i sygehus vaskeri, og jeg har været selvstændig i flere år.

Han vil være aktiv i politik, og han synes, at Enhedslisten gør en stor indsats på hjemme-og international politik, og han vil være med til, at Enhedslisten skal repræsenteres i Holstebro kommunes byråd.

Mehmet Akbina vil som byrådskandidat arbejde for en bedre sammenhæng mellem borger og kommune. Som selvstændig i Holstebro Kommune har han altid haft god kontakt til mennesker. Det er noget som han vil bidrage med som byrådsmedlem.

Ud over dette har ældresagen en stor betydning for ham. Han synes at, det er en skam, at der ikke bliver gjort mere for de mennesker, som har bidraget til vores samfund. Det er en mærkesag, han vil kæmpe for.

Integration er endnu en mærkesag, som han brænder for, som beboer i Holstebro Kommune gennem 45 år. Han har altid gjort meget ud af at hjælpe både sine børn og bekendte med at blive en del af dette samfund.

Alle de år han har boet i Holstebro, har han været meget aktiv i indvandre -og flygtningepolitikken. Han har stiftet flere foreninger for at hjælpe folk.

Da han i sin tid startede dansk-kurdisk venskabsforening var en af hovedmålene, at alle skulle lære af hinanden og deltage i det samfund, man er i.

Gennem hurtig sprogkursuser og hurtig adgang til det danske arbejdsmiljø, ser han en hurtigere og mere effektiv måde at integrere de mennesker, som flygter til Danmark.

Som selvstændig har handelsmiljøet i Holstebro også en stor betydning for Mehmet Akbina. Han ser gerne, at man bevarer den gode gågade, de har og laver flere kulturarrangementer for byens borgere og inddrager handelsfolkene i byen, noget han tror vil give byen et kæmpe boost.