tirsdag , 18 september 2018

Erdogan skræmmer parlamentarikerne

På kortet kan I se fordelingen af de næsten 800 sager, der er rejst imod 139 medlemmer af parlamentet.

Den geografiske og partimæssige fordeling af retssager, der er rejst mod 139 af Tyrkiets 548 medlemmer af parlamentet i forbindelse med “Immunitetsloven” af 7. maj 2016. Sager rejst mod delegerede fra partiet HDP er dominerende, især i den østlige del af Tyrkiet, med en meget stor koncentration i omkring den store by Diyarbakir, hvor der alene er rejst 161 sager. Der er en markant forskel på de sager, der er rejst mod medlemmer af HDP (stort set alle sigtelser knyttet til påstande om “terrorisme”) og anklagerne mod medlemmer af de øvrige partier (misbrug af immunitet til personlig vinding og almindelig kriminalitet). Store korruptionsskandaler har hængt over Erdogans hoved, men sådanne forbrydelser har ikke givet anledning til ophævelse af immuniteten. Klik på kortet for at se detaljer.

Der er rejst sigtelser mod delegerede fra alle fire partier i parlamentet, men som det fremgår af kortet, er langt størstedelen af sagerne rejst mod medlemmer af HDP, og stort set alle de parlamentarikere fra Tyrkiets østlige provinser, der er rejst sigtelser mod i forbindelse med immunitetsloven, er delegerede for HPD. Særlig markant fremstår de ikke mindre end 161 sager, der er rejst mod HDP-delegerede fra provinsen Diyarbakir, der omfatter den største kurdiske by i Tyrkiet.