onsdag , 18 juli 2018

Erdogans “immunitetstricks”

Netop de manglende undersøgelser af påståede menneskerettighedskrænkelser er ikke nogen tilfældighed, men ligger desværre helt i tråd med de metoder, som Erdogan har benyttet sig af for at kriminalisere sine politiske modstandere, og for at kunne bekæmpe dem uden at skulle tage hensyn til selv de retsprincipper, der er nedfældet i Tyrkiets grundlov: Netop for at kunne sikre sine statslige sikkerhedsstyrker mod eventuelle anklager, har han udstyret dem med retslig immunitet, så de på forhånd har vidst, at de var urørlige i forbindelse med de overgreb, der måtte finde sted i forbindelse med belejringerne og de efterfølgende rydninger. Så der kommer heller ikke nogen sager fremover.

Dertil kommer, at Erdogan samtidigt (d. 20 maj 2016) fik gennemført en “Immunitetslov”, der gjorde det muligt at ophæve immuniteten for ¼ af parlamentets medlemmer. Det blev gjort primært med henblik på at ramme HDP, hvilket Erdogan ikke skjulte. Allerede i januar 2016 “rådgav” Erdogan både parlamentet og retsvæsenet om, at “HDPs parlamentsmedlemmer skulle sættes i fængsel”, hvorefter man gik i gang med at forberede Immunitetsloven. Beslutningen om de næsten 139 parlamentarikere, der har fået ophævet den parlamentariske immunitet følger ikke den tyrkiske lovgivnings rammer. Og mere end halvdelen af de personsager, der er oprettet i tilknytning til immunitetsloven vedrører delegerede for HDP. 55 af partiets 59 delegerede (altså 93%) er omfattet af loven. Samtidigt er næsten 9000 medlemmer af HDP fra slutningen af juli 2015 til januar 2017 blevet tilbageholdt og næsten 3000 fængslet.

Kilde: Geografiinfo.dk