torsdag , 18 juli 2019

Esben Lunde Larsen skal i samråd om øget kvælstofforurening

En helt ny miljøovervågningsrapport fra Aarhus Universitet viser, at forureningen med kvælstof stiger markant i 2015, og at størstedelen af udledningen stammer fra landbruget.

Det er tredje år i træk, at kvælstofforureningen stiger, stik imod de prognoser, der blandt andet dannede grundlag for regeringens landbrugspakke. Her antog man, at gældende miljøregulering ville sikre faldende kvælstofudledningen.

Miljøordfører Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten udtaler:

“Det er temmelig chokerende, at vi ser så markant en stigning i udledningen af kvælstof til vores natur og vandmiljø i 2015. Hvis vi skal stoppe den voldsomme forurening, er et helt nødvendigt første skridt at rulle regeringens landbrugspakke tilbage.

Esben Lunde Larsen er nu kaldt i samråd for at forklare, hvilke konsekvenser det skal have at landbrugets forurening er langt højere, end vi troede. Det er helt nødvendigt, at miljøministeren griber ind med det samme og sikrer, at forureningen med kvælstof nedbringes markant. Det er tredive års arbejde for et renere vandmiljø, vi risikerer at sætte over styr, når forureningen stiger så voldsomt, og der med landbrugspakken oven i købet er slækket på miljøreglerne i stedet for at stramme op.”

Skyder tilbage på S-R-regeringen

Stigningen har givet kritik fra oppositionen, og Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd om sagen. Men det giver Esben Lunde Larsen ikke meget for.

Den øgede kvælstofsudledning er nemlig sket under den daværende SR-regering, påpeger han.

“Det ville klæde oppositionen ikke at bruge enhver anledning til at skyde på en god landbrugspakke. Stigningen er blevet til på baggrund af den tidligere regerings politik, så det ville måske klæde oppositionen at kigge indad”, siger han til DR Nyheder.