Fatih Baran vil kæmpe for velfærd

Fatih Baran stiller op til kommunalvalget i Brøndby for Enhedslisten. Han er 39 år gammel og uddannet folkeskolelærer.

I hele hans liv har Fatih Baran arbejdet for at være en aktiv del af det samfund, han lever i, samt har altid opsøgt muligheden for at have indflydelse på de vigtige beslutninger, der vedrører alle i samfundet. Derfor har han altid været aktiv hos en række civile samfundsorganisationer frivilligt og siddet i en række bestyrelser for at gøre en forskel til fordel for fællesskabet, som han selv er en del af. I hans arbejdsliv har han altid formået at være en solid og loyal del af arbejdspladsens fællesskab, hvor han har fungeret i harmoni med sine arbejdskolleger og elever. Som underviser er Fatih Baran desuden stolt af at bidrage aktiv til at eleverne opnår færdigheder i at begå sig i et demokratisk samfund.

På baggrund af sine faglige og personlige interesse for at gøre en aktiv indsats for sine medmennesker socialt, kulturelt, politisk og økonomisk, har han valgt at være aktiv i Enhedslisten. I 2012 var Fatih Baran med til at etablere Enhedslisten Brøndby, som siden 2013 er repræsenteret i byrådet med et medlem. I den tid har han sammen med den øvrige bestyrelse støttet sit byrådsmedlem i Brøndby Kommune omkring de vigtige beslutninger, der har en betydning for alle borgere i Brøndby socialt, økonomisk, kulturelt og m.m.

Fatih Barans mange års erfaring i en række samfundsorganisationer og sit faglige engagement i lærerfaget har givet ham et godt fundament for at gøre en forskel for borgere i kommunen. I byrådet har han til formål at indtage en aktiv position som samfundets vagthund, der sikrer at kommunens økonomi altid bliver til borgernes og miljøets fordel. De mange års liberale økonomiske politik i Danmark har haft en stor betydning for kommunernes efterhånden meget stramme økonomi. Men Fatih Baran er af den overbevisning, at der fortsat er mulighed for at afsætte midler til velfærd og grøn omstilling, såfremt der er politisk vilje til det.

“De mange ovennævnte stramninger forringer ikke kun velfærden men stjæler ligeledes vores fremtid. Den nye skolereform har forringet kvaliteten af undervisning. Mange familier fravælger fritidsordninger og fritids- og sportsaktiviteter for deres børn grundet dårlig økonomi, hvilket er meget bekymrende,” siger han til Nûdem.

Til sidst og ikke mindst vil han arbejde for at være stemmen også for etniske minoriteter, der er bosiddende i kommunen. I kraft af sin egen kulturelle baggrund og mange års erfaring i foreningslivet er han af den overbevisning, at han kan gøre en forskel ved at bygge bro mellem minoriteter og det øvrige lokale samfund ved at skabe platforme, der bringer forskellige etniske og kulturelle grupper sammen.

Til sidst siger Fatih Baran til Nûdem, at han håber på, at folk i Brøndby Kommune vil støtte ham til at blive valgt ind, således han har rum og mulighed for at realisere sine planer for Brøndby Kommune.