søndag , 22 april 2018

FN: “Løslad alle fanger, som sidder inde på grund af ytringsfriheden”

FN-observatør David Kaye udtalte ved Menneskerettigheds Kommission en om menneskerettigheders situationen i Tyrkiet.

David Kaye udtrykte, at alle som er anholdt på grund af sine ytringer omgående bør løslades, da det er en krænkelse af menneskerettighederne. Kaye besøgte tilbage i 2016 i november måned Tyrkiet, hvor deres observationer den gang har ført til udarbejdelse af en rapport om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet.

David Kaye siger følgende: “Efter kupforsøget den 15. juli er ytrings- og pressefriheden kommet under et endnu større pres end tidligere. Det strider imod demokratiet. Pressen, akademikere, journalister, politikere og jurister bliver anholdt på meget tynde grundlag og behandlet udemokratisk af myndighederne. Vi som FN opfodrer til, at man omgående løslader alle disse uretfærdigt behandlede mennesker. Man kan ikke ændre de demokratiske spilleregler afhængig af, hvad man ønsker, men skal overholde de internationale konventioner, som man nu en gang er en del af”.

Endvidere pointerede Kaye, at Tyrkiet burde komme ud fra undtagelsestilstanden, da det også var en hæmsko for landets demokratiske udvikling.

Som repræsentant for Tyrkiet deltog Naci Koru, som gentagne gange sagde, at Tyrkiet var et demokrati som efterlevede de internationale love, men at Tyrkiet kæmpede mod terror og derfor handlede man, som man nu en gang gjorde. FN’s rapport blev fra den tyrkiske stats side kritiseret for ikke at nævne kampen mod PKK og Fetullah Gülen-bevægelsen.

Men på dette punkt blev Tyrkiet blandt andet kritiseret af Østrig, som meget tydeligt opfodrede Tyrkiet til at efterleve de demokratiske spilleregler. Foruden Østrig, så blev Tyrkiet kritiseret af en del andre lande for deres krænkelse af demokratiet og menneskerettighederne, deriblandt USA.

Overordnet set så var der en stor kritik af udviklingen i Tyrkiet, samt en bekymring for demokratiet i landet.