onsdag , 21 august 2019

FV19: Kurdernes valg

Kurderne udgør muligvis den største etnisk homogene minoritetsgruppe i Danmark. Dette forhold forbigår oftest den menige danskers årvågenhed, da kurdere desværre ikke er registreret ift. deres etniske ophav men nationalstatslige tilknytning. Over 4 årtier snart har vi dog fyldt det offentlige rum med vores opråb for fred, forsoning og ligestilling, og kurdernes sans for demokratisk tilgang til frihedsspørgsmålet har mødt politisk modstand som genklang. Frihedskravet er så dybt forankret hos mine landsfæller, at der over mange år har etableret sig en god tradition for socialistiske samfundsdeltagelse og politisk engagement.

Det er derfor ingen overraskelse, når der indenfor venstrefløjspartier har vokset flere stærke stemmer over de seneste år. Stærke kandidater står til at komme i folketinget d. 5. juni. Både indenfor Socialdemokratiet, SF og i særdeleshed indenfor Enhedslisten har de kurdiske mødre og fædre opfostret ambitiøse frihedskæmpere.

Vores stemme

Når Danmark går til valg om 2 uger vil herboende kurdere stemme med deres hjerter, mens historien vil stå på prøve. De gentagne forsøg på at terrorisere den kurdiske stemme, dels ved præfabrikerede terrorsager mod enkeltpersoner og dels ved heksejagten mod kurdiske medier som ROJ TV, står skingrende klart i kurdernes minder. Kurderne vil huske dem, som stod side om side med os i medierne, i offentligheden og indenfor deres partirækker, og andre som stod i kø for at ynde sig hos det tyrkiske regime og dets håndlangere.

Vi støtter ikke politikere, som afhængigt af den politiske diskurs først støtter også bliver modstander af det tyrkiske regime. Vi støtter ikke politikere, som ikke viser politisk ryggrad overfor den danske stats ukritiske, økonomiske relationer med Tyrkiet. Vi støtter ikke politikere som begrænser alle mellemøstlige samfundsgrupper ned i en islamistisk islæt.

Vi står bag politikere som har råbt vagt i gevær overfor brud for menneskerettigheder i Tyrkiet og Kurdistan, som har bistået HDP og demokratiske kredse under politiske valg i regionen og som tør gæste kurdiske arrangementer.

Kurderne stemmer på solidarisk udenrigspolitik, antikapitalisme, feminisme og økologi. Kurderne er en aktør under FV19.

Solidariske hilsner,
Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling