torsdag , 15 november 2018

Goran: KDP og YNK bør afgive deres regeringsmagt

Det sydkurdiske parti Goran opfordrer KDP og YNK til at afgive deres magt omgående, da de har skadet den politiske udvikling i Sydkurdistan, eftersom de kun har tænkt på sine egne behov og ikke folkets.

Goran ønsker, at alle partier og nødvendige organisationer deltager i dialogen med regeringen i Bagdad, da det handler om Sydkurdistans fremtid og derfor skal alle parter have ret til at komme til orde.

Udtalelsen for Goran kommer fra deres talsmands Sores Haci, som gentagne gange opfordrer den sydkurdiske regering til at afgive deres magt.

Sores Haci udtaler, at man er bekymret for fremtiden nu, hvor man blant andet har afgivet store dele af Sydkurdistan til den irakiske stat og Hesdi Sabi. Kritikken går blandt andet på, at man har overgivet området uden kamp, og at man har lavet forhåndsaftaler med den irakiske stat. Goran opfordrer også til, at man etablerer en ny bred national regering, som kan redde Sydkurdistan fra den igangværende krise.

Sores Haci siger følgende:

“KDP og YNK fører vores region ud i et stort nederlag. Det er ikke bare et nederlag, men en katastrofe for vores folk. Derfor siger vi igen og igen, at regeringen omgående skal fratræde. Massoud Barzani har fratrådt fra sin post, men det er ikke nok for det burde være hele regeringen.”

Kilde: Firatnews.com