HDP: Vi afgjorde kursforløbet i forbindelse med kommunalvalget

På mødet i dets centrale direktion i Ankara den 3. april 2019 vurderede HDP resultaterne af lokalvalget, isolationen på Abdullah Öcalan og sultestrejker og delte følgende udtalelse med offentligheden:

1. “Vi har efterladt en valgproces, hvor alle former for uretfærdighed og ulighed, undertrykkelse og angreb blev oplevet. AKP-MHP-alliancen udførte en alvorlig angrebskampagne mod vores parti ved at bruge alle statens finansielle og institutionelle ressourcer til dets rådighed. Valgprocessen var hverken demokratisk eller retfærdig, da AKP-MHP-alliancen skabte et politisk klima for at polarisere samfundet, terroriserede og kriminaliserede politiske rivaler, anvendte hadesprog og sikrede heller ikke valgsikkerheden.

2.  AKP-MHP alliancen polariserede folk og overbevisninger; markerede nogle, der tænkte anderledes som en “terrorist”; og med propagandaen af ​​statsoverlevelsen implanterede de frygt i samfundet for at indsamle flere stemmer. På trods af alle disse stemmer stemte det tyrkiske folk imod AKP-MHP’s politik, som forsøgte at polarisere og opdele samfundet.

3. Vores parti kunne vise sig at være styrken til at bestemme valgresultater i almindelig forstand, og i storbyområder og mange provinser i det vestlige Tyrkiet i særdeleshed.

4. HDP fastslog i sin valgstrategi ved at træffe en dristig beslutning for det tyrkiske folk og de demokratiske styrker for at leve sammen i fred. Vi fastslog denne strategi for at skabe et demokratisk alternativ til det tyrkiske folk, som vandt i mange storbyområder i det vestlige Tyrkiet med vores folks magtfulde indflydelse. Vi takker alle vælgerne, som gav håb til folk i Tyrkiet ved at bruge strategiske stemmer og tvinge AKP-MHP alliancen til at trække sig tilbage.

5. Folket i Tyrkiet har godkendt den generelle strategi for vores parti. Den opnåede succes har gjort HDP til en meget vigtigere aktør end nogensinde i Tyrkiets politik. På dette grundlag foreslår vi følgende som uopsættelige skridt til at normalisere det sociale politiske liv i landet:

– Arbejde for en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål. Tyrkiets parlament bør have en politisk kapacitet og funktion til at forfølge vores folks fælles interesser og fremtid. En parlamentarisk kommission til udvikling af dialog og en løsning på det kurdiske spørgsmål bør etableres med deltagelse af alle politiske partier.

– Arbejde hen imod en demokratisk forfatning bør starte uden forsinkelse. Den nye forfatning skal garantere alle grundlæggende rettigheder og friheder, først og fremmest ytringsfriheden.

– I betragtning af de nuværende internationale og regionale forhold bør Tyrkiets udenrigspolitik forfølge etableringen af ​​fred med en demokratisk forfatning i Syrien og sikre en politisk status for befolkningerne i det nordøstlige Syrien. I denne sammenhæng bør regeringens krigs- og konfliktpolitik, som uddyber problemer og forårsage kaos, straks afstå.

6. På trods af alle anstrengelser har der ikke været tilstrækkelig social bevidsthed og følsomhed over sultestrejkerne indtil nu. Men som valgresultatet afslører, har vores folk taget en klar holdning med hensyn til fjernelsen af ​​ulovlig isolation, der pålægges Abdullah Öcalan på Imrali-øen.

7.  AKP-MHP-regeringen skal straks afslutte isolationen mod Abdullah Öcalan og imødekomme sultestrejkernes behov. Kravene fra dem er både legitime og lovlige. Vi vil fortsat støtte disse krav.

8. Isolationen, der pålægges Abdullah Öcalan er i klart strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og andre internationale konventioner. Vi opfordrer alle internationale institutioner, især CPT og FN’s kommissær for menneskerettigheder, til at beskytte loven og de demokratiske normer.

9. Resultaterne af det lokale valg har givet oppositionen og demokratiske styrker pligten og ansvaret for at kæmpe sammen.  Vi har ændret kursforløbet og gjort det muligt for samfundet at trække vejret.-Det er nu på tide at tage nye skridt for at udvide kampen for demokrati, fred og retfærdighed og at udvikle grundene til en fælles politisk kamp.”

Kilde: Hdp.org.tr