torsdag , 18 juli 2019

Her er FN’s 17 globale mål for en bedre verden

Topledere fra hele verden er samlet ved et topmøde i dagene 25. – 29. september i New York, hvor der stemmes om en række nye mål for organisationens fremtidige arbejde og forpligtelser mellem landene.

Medlemslandene i FN skal adoptere et 17 globale målsætninger på topmødet, som skal indfries inden 2030.

Hvert mål indeholder en række delmål, men de overordnede 17 mål ser du herunder:

1. Udrydde fattigdom i hele verden.

2. Udrydde sult, opnå bedre fødevaresikkerhed, og fremme bæredygtigt landbrug.

3. Fremme et sundt og godt liv for alle.

4. Give alle undervisning af rimelig kvalitet og mulighed for livslang læring.

5. Sikre ligestilling mellem kønnene.

6. Sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold.

7. Fremme adgang til moderne energiformer, som er pålidelige, bæredygtige og til at betale.

8. Promovere en vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst med anstændigt arbejde til alle.

9. Bygge en modstandsdygtig infrastruktur og fremme inkluderende industrialisering og innovation.

10. Reducere ulighed i og mellem landene.

11. Sikre at byer og andre menneskelige bosættelser er tilgængelige, holdbare, sikre og bæredygtige.

12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

13. Tage initiativ til bekæmpelse af klimaforandringerne og deres konsekvenser.

14. Bevare og bæredygtigt udnytte oceaner, have og marineressourcer til en bæredygtig udvikling.

15. Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem.

16. Promovere fredfyldte og solidariske samfund for en fortsat udvikling af disse.

17. Forstærke anvendelsen af virkemidler til implementeringen af bæredygtig udvikling.

Kilde: Politiken.dk