onsdag , 21 august 2019

Hollandsk parlament vil stoppe pengestrømning til Tyrkiet

En række partier i det hollandske parlament ønsker at stoppe pengestrømmen til Tyrkiet, som EU har valgt at give til landet på baggrund af flygtningeaftalen. Man mener, at Tyrkiet bruger den økonomiske støtte mod sin egen befolkning ved at henvise til de krigslignende tilstand i de kurdiske byer i Sydøsttyrkiet. Med et forslag, støttet af flertallet, sættes der desuden et stort spørgsmålstegn ved, hvorvidt det for EU er muligt at igangsætte medlemskabsforhandlingerne med Tyrkiet, der vedrører afsnittet retsstat.

Med et forslag, som støttes af flertallet i det hollandske parlament, vil partierne ønske, at den hollandske regering får EU til at stoppe økonomisk hjælp til Tyrkiet. Ifølge dette forslag bruger Tyrkiet EU’s økonomiske støtte mod dets egne befolkning, idet de henviser til de krigslignende tilstande, der er i de kurdiske byer i Sydøsttyrkiet. Ifølge det tyrkiske Human Rights Association (IHD) har krigstilstanden i de kurdiske byer foreløbig kostet over 157 civile livet i perioden den 24. juli- 9. december 2015, heriblandt små børn, syge ældre og kvinder.

Ifølge det tyrkiske nyhedssite BBC Türkçe har oppositionspartiet Kristne Demokraterne (CDA) stået bag dette forslag for at gøre opmærksom på udviklingen i Sydøsttyrkiet, hvor kurdiske byer har været under militærets belejring i dagevis og med udgangsforbud.

Parlamentsmedlem for CDA Pieter Omtzigt står bag forslaget, som støttes af 7 partier i det hollandske parlament, heriblandt regeringsstøttepartier VVD (Liberalistisk Højreparti) og PvdA (Arbejderpartiet).

I forslaget har Pieter Omtzigt ved at henvise til udviklingen understreget, at Tyrkiet ikke lever op til sine juridiske forpligtelser, hvorfor den økonomiske støtte skal sættes i bero, indtil landet retter op på de retsprincipper, som landet bør være forpligtet af i kraft af dets medlemskabsforhandlinger med EU. I den forbindelse har Pieter Omtzigt stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt det for EU er muligt at igangsætte medlemskabsforhandlingerne, der vedrører afsnittet retsstat.

I forslaget har CDA opfordret den hollandsk regering til at tage konkrete skridt mod Tyrkiet for overtrædelser af menneskerettigheder i Sydøsttyrkiet samt at orientere parlamentet om dette frem til 4. januar.

Forslaget er foreløbig vedtaget i henholdsvis Udenrigspolitiske Kommission og EU’s Politiske Kommission.

Senest har EU’s højkommissær, ansvarlig for det udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske, Federica Mogherini, opfordret til en øjeblikkelige våbenhvile mellem Tyrkiet og PKK, samt udtrykt et ønske om, at man i Tyrkiet omgående genoptager de afbrudte fredsforhandlinger med PKK.