søndag , 22 april 2018

Jeg følte en utrolig politisk magtesløshed

Af Latife Güzel

Jeg har længe reflekteret over, hvad en bevidst kurdisk ungdom betyder. For mig betyder det, at man er bevidst omkring den kurdiske historie, kultur og det kurdiske folks vilkår– både i Kurdistan og i diasporaen. En bevidst kurdisk ungdom er en ungdom, som føler et behov for at handle og er en ungdom, som tager ansvar.

Så længe jeg kan huske det, har jeg fulgt de undertrykkende begivenheder mod kurdere på forskellige medier og den ene uretfærdighed blev erstattet af den næste med følelsen af, at det kun ville fortsætte.

Jeg glemmer aldrig, da jeg så nyheden om, at 34 unge var blevet dræbt af tyrkiske droner ved grænsen mellem Irak og Tyrkiet i byen Roboski i december 2011. Senere i 2013 blev tre kurdiske kvinder brutalt henrettet i kærlighedens by Paris på grund af deres aktivisme og kamp for anerkendelse af kurdiske rettigheder. Jeg følte en utrolig politisk magtesløshed og havde et behov for at kunne dele mine følelser og tanker med mennesker, der havde det på samme måde.

Jeg så, at Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere (FOKUS-A) arbejdede aktivt for at sætte fokus på det kurdiske folks vilkår ved velgørenhedsindsamlinger og synlighed ved demonstrationer. For mig var det disse aktiviteter, der havde en betydning og som motiverede mig til at opsøge FOKUS-A. Jeg kunne ikke længere forholde mig passiv, mens mennesker blev dræbt og undertrykt.

Jeg søgte et kurdisk fællesskab og samtidig en platform, hvor jeg kunne udføre et arbejde, som jeg følte kunne gavne den kurdiske sag og overføre magtesløsheden til aktivisme, fordi jeg ved, vi kan gøre en forskel. Som frivillig i FOKUS-A har jeg flere gange mødt spørgsmålet om, hvad FOKUS-A kan gøre for den frivillige. For mig handler alt frivilligt arbejde i en kurdisk organisation mere om at give end at få. Som John F. Kennedy sagde i en historisk tale: “Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for dit land.”

At give udelukker dog ikke det at få – tværtimod. I takt med det ansvar jeg har taget til mig og i dag som forkvinde, har jeg udviklet mig utrolig meget. Som frivillig har jeg lært at reflektere over mit arbejde med forskellige projekter og har banet vejen til en udvikling, jeg ikke kan se mig foruden – også personligt. Jeg har fået muligheden for at prøve nye ting, begå fejl og lære af dem. Jeg har fået et større fagligt netværk. Men vigtigst af alt har jeg fået et kurdisk fællesskab og muligheden for at være en del af et kammeratskab – hevaltî.

En bevidst kurdisk ungdom er ligeledes en ungdom, der tager ansvar for fremtiden. Vores formål er også at virke støttende for den kurdiske ungdoms samfundsnyttige ageren og opfordrer dem til at tage aktivt del i det danske samfund. Vores opgave er at udvikle vores medlemmers kompetencer og bane vejen for nye og kreative projekter, som vores medlemmer føler et behov for. Bestyrelsen i FOKUS-A er ikke beslutningstagerne. Vi er en demokratisk organisation, hvori vores medlemmer har mulighed for at tage initiativ til nye projekter. F.eks. tog vores frivillige initiativ til en studietur til Nordkurdistan i 2015, hvor vi fejrede Newroz i byen Amed med flere hundredetusinde af andre kurdere fra samtlige dele af Kurdistan.

FOKUS-A er nemlig en organisation, hvor man kan sætte sit præg og udvikle projekter og oparbejde initiativer.

Jeg opfordrer på det kraftigste at I – den kurdiske ungdom i Danmark – vil bevæge jer tættere mod FOKUS-A eller generelt foreningslivet, fordi samtidig med at man yder noget på et samfundsmæssigt plan, så får man også rigtig meget ud af at deltage i et fællesskab både personligt og fagligt. Jeg kunne aldrig have oparbejdet alle de erfaringer FOKUS-A har givet mig, hvis det ikke havde været for de andre aktive medlemmer i FOKUS-A både før og efter, jeg blev aktiv. Hvert enkelt aktivt medlem, som har været en del af FOKUS-A, har sat sit præg og forankret FOKUS-A, som gør, at visionen for en styrket kurdisk ungdom i Danmark lever videre og afholder sin 10. generalforsamling den 30. april 2017.

*Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer redaktionens synspunkter.

INFO: Latife Güzel er forkvinde for FOKUS-A i København.