Jeg vil gøre en forskel i min kommune

Mehmet Zeki Dogru stiller op til den kommende kommunalvalg i Greve Kommune. Vi har blandt andet spurgt ham om, hvorfor han stiller op til kommunalvalget, og hvad hans mærkesager er.

Nûdem: Kan du kort præsentere dig selv for vores læsere?

Mehmet Zeki Dogru: Jeg 27 år gammel, er gift med Fazilet og sammen har vi tvillingerne Lavin og Ibrahim. Til daglig arbejder jeg i firmaet 3, hvor jeg har meget fokus på kundekvalitet og om aftenen supplerer jeg fag til min videregående uddannelse som tandplejer.

Nûdem: Hvorfor synes du, at det er vigtigt at stille op til kommunalvalget?

Mehmet Zeki Dogru: Ved at opstille til valget, vil jeg gerne kæmpe om ændringer på at stemmeprocenten blandt danskere med anden etnisk baggrund, som har en lav stemmedeltagelse. Det vil jeg gøre med min baggrund og fortælle dem om Enhedslistens mærkesager, og hvordan det kan påvirke deres dagligdag.

Greve kommune har blåt flertal, som jeg mener har forringet velfærden i kommunen. Der er blevet lukket skoler og institutioner på trods af voksende børnetal, og at besparelserne har været massive på alle områder. Kommunens flygtninge- og integrationspolitik er inhuman, og jeg føler derfor, at jeg må kæmpe for at gøre Greve Kommune til et bedre sted for alle borgere. Jeg har derfor besluttet at stille op, hvor jeg vil skabe et rødt flertal i Greve Kommune.

Nûdem: Hvad er dine mærkesager?

Mehmet Zeki Dogru: Mine ambitioner er at være med til at skabe en social kommune, hvor enhver borger føler sig tryg og har muligheden for at leve et liv i frihed uanset indtægt og status. Det kræver et tillidsfuldt forhold mellem borgerne indbyrdes og deres forhold til kommunen. Det kræver, at den enkelte borger bakker op om fællesskabet, mens de til gengæld får den hjælp og støtte, de har behov for.

Nûdem: Hvilke muligheder ser du i posten kommunalbestyrelsesmedlem, når der er tale om at påvirke landets politik i en bestemt retning?

Mehmet Zeki Dogru: Jeg vil påvirke særligt flygtninge- og integrationspolitikken i en positiv retning. Jeg ønsker et velfungerende fællesskab, som giver mulighed for, at alle har muligheden for at leve et godt liv. Det kan gøres ved at opbygge et tillidssamfund, hvor indstillingen til hinanden vil medføre at de støtteordninger, der tilbydes bruges med omtanke og med hensyn til fællesskabet, men også at støtteordningerne er tilstrækkelige, så ingen føler sig svigtet.

Nûdem: Hvad kunne du tænke dig at sige til sidst til dine vælgere?

Mehmet Zeki Dogru: Jeg vil her til sidst blot sige, at de skal følge min Facebook-side eller Enhedslisten Greve. Her kan man følge vores mærkesager.