torsdag , 18 juli 2019

Nye tal fra DA: Tre gange så mange flygtninge kom i job i 2016

2.801 flygtninge fik almindelige, ustøttede job fra januar til oktober sidste år. Året før lå tallet på 850.

Antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i job, er mere end tredoblet fra 2015 til 2016.

Det viser helt nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Fra januar til oktober 2016 fik 2.801 flygtninge almindelige ustøttede job. I samme periode i 2015 kom kun 850 flygtninge i ordinær beskæftigelse.

De mange ansættelser betyder, at andelen af flygtninge og familiesammenførte i arbejde, er steget fra 6,3 procent til 12,6 procent.

Det er især i hotel- og restaurationsbranchen og inden for industrien, at flygtninge og familiesammenførte er kommet i arbejde.