torsdag , 21 juni 2018

Nyt udspil forringer videregående uddannelser

Regeringen vil fremlægge et nyt udspil til, hvordan de videregående uddannelser finansieres.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ønsker med udspillet at fjerne taxametersystemet, som giver uddannelserne penge, når en studerende er færdiguddannet. Regeringen vil sætte nye krav i stedet. Blandt andet at uddannelsesinstitutionerne kan miste en del af deres bevilling, hvis de studerende er for lang tid om at gennemføre, eller hvis de nyuddannede ikke kommer i job. Det er helt forfejlet og kommer til at gå ud over kvaliteten på uddannelserne, mener Enhedslistens uddannelsesordfører, Bruno Jerup.

Bruno Jerup udtaler følgende:

“Jeg må desværre sige, at jeg er skuffet over ministerens udspil til en ny økonomisk fordeling på de videregående uddannelser. Det er rigtig fint, at man hæver grundbevillingen, og der er ingen tvivl om, at det er en god idé at komme af med taxametret – men det er lige før, at regeringen har fundet noget endnu værre at erstatte det med. Det synes jeg simpelthen er enormt dumt og ærgerligt. Ministerens udspil rykker med udspillet rundt på pengene, men det tilføjer ikke en krone til et i forvejen enormt presset uddannelsessystem. Det er bare ikke godt nok.

Det er helt forkert, at beskæftigelse skal være et parameter for, hvordan uddannelserne finansieres. Arbejdsmarkedets behov ændrer sig, og for nogle nyuddannede er det i perioder lettere at komme hurtigt i arbejde, end det er for andre. Derfor er det alt for usikkert at basere institutionernes økonomi på beskæftigelse – og den usikkerhed, det kommer til at give institutionerne, vil i sidste ende forringe uddannelserne. Det er et kæmpe tilbageskridt.

Jeg synes, at det er helt forrykt at presse de studerende endnu hurtigere igennem uddannelsessystemet, som regeringens udspil gør. Institutionerne bliver simpelthen straffet økonomisk, hvis de studerende er for langsomme til at gennemføre – nøjagtig ligesom vi allerede har set det med fremdriftsreformen. Det kalder ministeren for kvalitets- og resultattilskud. Jeg kan ærligt talt ikke se kvaliteten i, at vi skal presse studerende endnu hurtigere igennem et studieforløb.”