Sengül Deniz: “Jeg tager borgernes problemer alvorligt”

Sengül Deniz, medlem af Ishøj Byråd for Socialdemokraterne, stiller igen op til kommunalvalget i år. Vi har bl.a. spurgt Sengül om, hvad hendes mærkesager er, og hvorfor man skal stemme på hende.

Nûdem: Kan du kort præsentere dig selv og din baggrund?

Sengül Deniz: Jeg hedder Sengül Deniz og er 43 år gammel. Jeg har kurdisk baggrund og er uddannet pædagog og familieterapeut. Jeg har siddet i Ishøj byrådet siden 2005.

Nûdem: Hvorfor synes du, at det er vigtigt at stille op til kommunalvalget?

Sengül Deniz: Som kurder sætter jeg utrolig stor pris på demokratiet og friheden til at ytre sig. Danmark er et demokratisk land, hvor man som borger kan få indflydelse på de politiske beslutninger enten ved at bruge sin stemmeret eller ved at stille op som kandidat. Og det synes jeg man skal benytte sig af.

I Ishøj har vi 80 forskellige nationaliteter. Den forskellighed skal afspejles i Ishøj Byråd. Derfor valgte jeg at stille op som den første kvinde med anden etnisk baggrund. Dermed fik kvinder med samme baggrund som min en repræsentant i byrådet, fordi jeg kunne bringe min opdragelse og kulturelle forståelse med ind i de politiske forhandlinger. Noget som også gjorde, at jeg allerede det første år fik posten som formand for Integrationsrådet.

For mig har det været spændende ikke kun at stemme, men også at tage aktiv del i at bygge og udvikle min hjemby. Jeg har gennem mit byrådsarbejde fået muligheden for at ændre og påvirke beslutninger, som har indflydelse på borgernes hverdag.

Nûdem: Hvilke mærkesager har du i forbindelse med dine ambitioner i den kommune, du stiller op til?

Sengül Deniz: Mine mærkesager er:

– Jeg tager borgernes problemer alvorligt.

– Jeg arbejder hver eneste dag, for at ingen borgere i Ishøj skal føle sig udenfor.

– Jeg går op i arbejdet med unge og med integration med liv og sjæl.

– Jeg har årelang erfaring – både fagligt og politisk – og brænder inderligt for at   gøre en forskel i dit liv.

Nûdem: Hvad har du tænkt dig at gøre som medlem af kommunalbestyrelsen i forhold til integrationen af etniske minoriteter i kommunen?

Sengül Deniz: Jeg er stolt af min kurdiske baggrund og de værdier jeg er vokset op med og dem bruger jeg i mit politiske arbejde. Jeg er dog også bevidst om, at jeg ikke kun sidder i byrådet for kurderne. Men for alle borgere i Ishøj Kommune.

Derfor har jeg som formand for Integrationsrådet arbejdet for at afskaffe ordet integration, fordi det ikke længere giver mening at tale om, nu hvor de fleste er født og opvokset i Ishøj og er danske statsborgere.  Det er min erfaring, at ordet integration ikke kan samle os, fordi den deler borgerne op i et ”dem” og ”os”.

Det arbejde er nu lykkedes. I 2011 afskaffede vi integrationspolitikken og erstattede den med en ny medborgerpolitik. Og i 2013 har Integrationsrådet valgt at nedlægge sig selv.

Nûdem: Hvilke muligheder ser du i posten kommunalbestyrelsesmedlem, når der er tale om at påvirke landets politik i en bestemt retning.

Sengül Deniz: Jeg mener, at kommunerne er med til at løfte landspolitikken, da det er kommunerne, der er tættest på borgerne i hverdagen og udvikler de løsninger, som landspolitikkerne lader sig inspirere af. Et eksempel er Strandgårdskolen i Ishøj. Den er et forbillede for den nye folkeskolereform.

Nûdem: Hvad kunne du tænke dig at sige til sidst til dine vælgere?

Sengül Deniz: Først og fremmest vil jeg gerne opfordre alle i Ishøj til at stemme til kommunalvalget den 19. november.

Ved kommunalvalget i 2009 valgte kun 9328 borgere at stemme ud af 15.478 stemmeberettigede borgere i Ishøj. Det betyder, at 6150 stemmeberettigede valgte ikke at bruge deres stemmeret. Og mange af de borgere har desværre en anden etnisk baggrund. Derfor stem. Beslutningerne der bliver taget i byrådet vil påvirke jeres families hverdag.

Nûdem: Hvorfor skal man stemme på dig?

Sengül Deniz: Det skal du fordi, jeg har i årevis arbejdet benhårdt for Ishøj. Og jeg kan fremvise resultater. Som formand for Integrationsrådet har jeg stået i spidsen for en ny medborgerligestillingspolitik. Integration handler nemlig om at få alle borgere til at føle sig som en del af fællesskabet. Jeg nægter at dele Ishøj-borgere op i “os og dem”. Jeg har viet mit liv til at arbejde for unge, for udsatte mennesker og for hele Ishøj. Og jeg er ikke færdig med arbejdet. I en ny byrådsperiode vil jeg fortsat arbejde for at gøre min hjemby Ishøj til et endnu bedre sted at leve.