tirsdag , 18 september 2018

TUC opfordrer Tyrkiet til at løslade Öcalan og andre politiske fanger

Den største arbejderbevægelse i Storbritannien, TUC, tilskynder den tyrkiske regering til at løslade den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan og alle politiske fanger i Tyrkiet.

Den britiske organisation Trades Union Congress (TUC, oversat Fagforeningskongres) som repræsenterer mere end 6 millioner arbejdere har sendt et brev til ambassadøren for den tyrkiske republik i London.

Brevet er underskrevet af TUCs generalsekretær Frances O’Grady og vicegeneralsekretær Paul Nowak. De skriver følgende:

”Ved de sidste to af sine årlige konferencer har Den Britiske Fagforeningskongres vedtaget forslag som udtrykker vores dybfølte bekymring om de nuværende forhold i Tyrkiet og tilstanden for menneske- og arbejderrettigheder.

De vedtagede forslag krævede en øjeblikkelig afslutning på den uretfærdiggjorte undertrykkelse og overtrædelserne af de mest basale demokratiske normer og fundamentale menneskerettigheder, inklusiv nødvendigheden for at garantere arbejderes rettigheder og gøre en ende på repressionen af fagforeninger i Tyrkiet.

Vi har også udtrykkeligt opfordret den tyrkiske regering til at stoppe sine angreb på den kurdiske befolkning og vende tilbage til fredsforhandlingerne med PKK for at finde en fredelig og inkluderende løsning på det kurdiske spørgsmål.

Centralt i dét spørgsmål og fredsprocessen er tilstanden for Abdullah Öcalan, den indespærrede leder af den kurdiske politiske bevægelse. Han har i mange år opfordret til en fredelig og demokratisk løsning inden for Tyrkiets eksisterende grænser og har udtrykt, at voldens tid er forbi. Han har siddet fængslet i snart 20 år og fylder 70 næste år.

I tråd med de forslag som blev vedtaget på vores sidste to konferencer i 2016 og 2017, og her på årsdagen for hans ulovlige bortførelse d. 15. februar 1999, opfordrer vi hermed formelt den tyrkiske regering til øjeblikkeligt at løslade Abdulah Öcalan og alle andre politiske fanger i Tyrkiet.

Fra vores egen fredsproces i Nordirland og vores støtte til den colombiske fredsproces, ved vi hvor svære, men vigtige de indledende skridt kan være. I den sammenhæng mener vi, at løsladelsen af Abdullah Öcalan vil være et enormt vigtigt bidrag til den stadige stræben efter fred ved at gøre denne meget indflydelsesrige person i stand til at deltage fuldt og positivt i dén proces.

Vi tilskynder den tyrkiske regering at give denne sag sin fulde overvejelse og kunne tænke os at Deres Excellence modtager en delegation fra TUC omkring denne sag.”