onsdag , 21 august 2019

Tyrkiets invasion i Kurdistan

Af Fey-Kurd

Erdogan-regeringen har taget den tyrkiske stats koloni ambitioner på et helt nyt stadie. Den tyrkiske stat har en målsætning om at destruere alle de områder, som kurderne har opnået i både Syd- og Nord-Kurdistan. Hvis dette ikke er muligt vil man gerne belejre områder og dermed have kontrol over dem og prøve at ødelægge dem. Den tyrkiske stat udfører sin ældgamle politik om, at kurderne ikke må opnå nogle som helst rettigheder og derfor prøver man med alle midler at undertrykke dem. Den tyrkiske stats politik mod kurderne handler om at udslette destruere og besætte.

Erdogan begyndte den sidste aggression i de kurdiske områder i Tyrkiet

Erdogan-regeringen brød tilbage i 2015 fredsforhandlinger og siden er tidligere tiders statsterror igen blevet etableret med bl.a. tilstedeværelse af flere sikkerhedsstyrker i Bakur, som der den kurdiske del i Tyrkiet. Denne udvikling ses bl.a. ved en stigende undertrykkelse og belejring i de kurdiske byer i regionen, som har ført til tusinder dødsfald, hundreder af tusinder som er fordrevet fra hjem. Endvidere har denne politik gjort, at tusinder af politiske aktivister og kurdiske politikere er blevet fængslet på udemokratiske grundlag.

Den tyrkiske stats illegale og bombning af Afrin i Nord-Syrien

Den militære aggression havde fornyligt ført til angreb over mod de syriske territorier i Nord-Syrien. Den tyrkiske stat har illegalt bombet og invaderet Afrin, som er en kurdisk region, der under den syriske borgerkrig har været et fredeligt område, indtil det tyrkiske militær angreb. Afrin var en region, hvor flygtninge flygtede til og hvor man havde etableret et demokratisk samfund udfra modellen om demokratisk konføderalisme. Denne kriminelle og udemokratiske invasion førte til hundrede af civiles døde og en bølge af flygtninge som flygtede fra angrebene. Et af de alarmerende tegn var, at man en gang prøvede at udrense og massakre det kurdiske folk i regionen.

Tyrkiets mulige invasion i de kurdiske områder i Irak

De seneste angreb mod kurderne i Syrien og Irak er blevet yderligere styrket med stigende luftangreb. Den tyrkiske stats mål er, at kvæle de demokratiske regioner som kurderne har etableret.

Stop den tyrkiske invasion og støt kampen for frihed i Kurdistan

Den historiske modstand i Kobane mod IS var et historisk vendepunkt. Denne handling fik verdens opmærksomhed, hvor den kurdiske frihedsbevægelses vilje for at kæmpe for deres model om demokratisk konføderalisme blev tydeliggjort for alle. Denne model er det eneste alternativ mod det igangværende tyranni som pt ses i Mellemøsten. Kurdernes demokrati-model er en torn i øjet på ikke mindst Tyrkiet og derfor handler man aggressivt og destruerende mod kurderne. I kølvandet på situationen i Kobane, har kurderne også stadig fokus på den kurdiske leder for frihedsbevægelsen Abdullah Öcalan og dennes snart 20 års isolationsfængsling på fangeøen Imrali. Siden marts 2015 har man fra den tyrkiske stats side bevidst valgt, at forhindre Öcalan nogen som helst kontakt og samtidig har man valgt at intensivere den igangværende krigsretorik. Man ønsker ikke en kontakt med Öcalan, da man frygter Öcalans forslag om genetableringen af en fredsproces.

Bryd stilheden mod den tyrkiske invasion i Kurdistan

I invasionen af Afrin åbnede Rusland det syriske luftrum for tyrkiske kampfly, mens den dominerende internationale styrke (USA og EU) forblev stille.

En lignende stilhed blev set ved angrebene mod Syd-Kurdistan. Den internationale handlingslammelse gør kurderne i alle dele af Kurdistan sårbare over for endnu en massakre.

Vi opfordrer alle internationale regeringer og alliancer (FN, NATO, EU, Den Arabiske Liga) og verdens demokratiske borgere til at modsætte sig den tyrkiske aggression.

Vi opfordrer alle politiske partier, menneskerettighedsorganisationer, fagforeninger, aktivister og internationale institutioner, til at støtte kampen for frihed i Kurdistan.

*Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer redaktionens synspunkter.