torsdag , 18 juli 2019

Indvandrerbørn halter bagud fra skolestart

Allerede ved skolestart er børn af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fagligt bagefter deres kammerater.

Deres resultater i 2. klasse svarer til, hvad etnisk danske børn kan præstere i 1. klasse, selv når man ser bort fra faktorer som forældres økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund, og i prøver, der ikke direkte kræver danskkundskaber. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det fremgår af en undersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført blandt børn i 1. og 2. klasse i Høje-Taastrup Kommune.

“Den forskel kan skyldes, at børnene ikke har forstået den sproglige introduktion, men en del af forklaringen kan også være, at de ikke har lagt puslespil med deres forældre,” siger Camilla Hvidtfeldt, forsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Ahmet Demir, der i 30 år har arbejdet som konsulent inden for børne- og ungeområdet, er overrasket over, at forskellen svarer til et helt klassetrin.

“Det er meget vigtigt, at daginstitutionerne dropper berøringsangsten og går i dialog med forældrene om den måde, de er sammen med deres børn på,” siger han.