Kurdiske tv-kanaler Mednuce og Newroz får medhold

Kurdiske tv-kanaler Mednuce og Newroz får medhold

Handelsretten i Paris gav medhold til Med Nuce, hvis udsendelse var blevet standset af den franske Eutelsat. Med Nuces advokat sagde, at det var “en stor sejr for pressefriheden“.

Retten var forventet at erklære dom over Med Nuce og Newroz TV den 14. november, men blev forsinket på grund af dommernes underskrivelse.

Dommen om Newroz TV blev annonceret middagstid tirsdag. Torsdag den 17. november blev dommen på Med Nuce sagen underskrevet. Paris Handelsretten dømte Eutelsat i begge domstilfælde. Retten krævede, at udsendelserne genoptages for både Med Nuce og Newroz TV.

EUTELSAT’S beslutning er ulovlig

Handelsretten i Paris erklærede, at beslutningen om at stoppe udsendelsen hørte til de belgiske myndigheder for radio og tv og ikke Eutelsat. Dommer Thierry Hubert-Dupon sagde, at Eutelsat ikke havde tilstrækkelige beviser for deres beskyldninger, som den Øverste Råd for tyrkiske radio og tv (RTUK), havde påstået. Handelsretten mente, at Eutelsat havde overtrådt den europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn. Retten fastslog, at beslutningen om at stoppe udsendelsen var “klart ulovlig”.

Dommen ordrede at ” genoptage udsendelsen af Med Nuce programmer og Hotbird satellit, der blev afbrudt den 3. oktober 2016.” Retten fastslog, at fastsættelsen af de materielle skader hørte til det belgiske selskab og dermed en udenlandsk bemyndigelse. Retten dømte Eutelsat til at betale 5000 € i erstatning til Med Nuce. Med dette påbud, bør Eutelsat genoptage Med Nuce udsendelser, eller de skal til at betale 10,000 € i erstatning for hver dag af forsinkelsen.

Afgørelsen er begrundet med, at Eutelsat havde ingen “konkrete, alvorlige og betydelige” beviser for, at det kurdiske tv havde bånd til PKK. Retten fandt også, at de tyrkiske myndigheder har tyet til en løsning via Eutelsat og derfor undladt at opfylde deres forpligtelser.

Forsvarsadvokat Malterre: En stor sejr for pressefriheden

Med Nuces advokat Jean Louis Malterre talte til ANF og sagde, at resultatet ikke vil ændre sig, hvis Eutelsat skulle appellere.

“Eutelsat har ikke fremsat nogen beviser for retten, at udsendelserne inkluderet og opfordret til vold”, sagde Malterre og fortsatte: “Eutelsat burde have forholdte sig til de pågældende myndigheder i landet, hvor udsendelserne var underlagt, og ikke Tyrkiet. Eutelsat har helt set bort den europæiske konvention. Nu er de nødt til at overholde rettens dom”. Malterre tilføjede, at Eutelsat havde overtrådt internationale aftaler.

Tyrkiet havde krævet, at udsendelsen blev stoppet

I det første retsmøde for sagen om Med Nuce, som blev afholdt den 26. oktober i Handelsretten accepterede Eutelsat advokat, at Eutelsat havde taget beslutningen om at stoppe udsendelser, efter Tyrkiet havde krævet det. Advokaten kunne dog ikke fremlægge dokumentation for kriminel aktivitet i høringen.

Med Nuce udsendelse blev stoppet den 3. november og Eutelsat havde sendt en besked til Hot Bird den 29. september om at standse udsendelsen. Den dag beskeden blev sendt lukkede Tyrkiet over 20 tv- og radionetværk i landet, og børnenes kanal Zarok TV var blandt dem. Eutelsat havde standset udsendelser for Newroz TV den 11. oktober.

Der var mange protester mod, at Med Nuce og Newroz TV udsendelser blev standset. Adskillige organisationer, politiske partier og parlamentarikere fordømte Eutelsats afgørelse og protesterede Eutelsats samarbejde med det tyrkiske regime. Den franske regering havde også udtalt, lukning af en nyhedskanal var uacceptabel, medmindre at man kunne fremlægge beviser for at udsendelserne opfordrede til vold.

Kilde: Firatnews.com

NYHEDER Udland