Konference i Raqqa om familier, der forlod Hol Camp

Konference i Raqqa om familier, der forlod Hol Camp

Repræsentanter for Det Demokratiske Unions Parti (PYD), Partiet for Syriens fremtid, civilsamfundsorganisationer og lokale og internationale organisationer i det nordlige og østlige Syrien deltog i konferencen arrangeret af Komiteen for arbejde og sociale forhold under Raqqas civile Administration.

Raqqa Civile råds medformand Mihemed Nûr El Dîb bød deltagerne i konferencen velkommen og evaluerede overførselsmekanismen for familier fra Al Hol lejren og manglen på støtte til dem og sagde: “Centret for social pleje arbejder alvorligt med at inddrage familierne, der forlader Hol Camp,  yde dem psykologisk støtte og skabe jobmuligheder for dem. Der er lagt en plan.”

Cîhad Hesen, medformand for Social- og Arbejdsudvalget, sagde: “I dag tager vi fat på det syriske folks problemer. Det møde, vi holder i dag med deltagelse af alle administrationer og organisationer, viser, at den autonome administration repræsenterer håb for det syriske folk.”

Hesen tilføjede: “Vi skal være i tæt samklang med alle vores institutioner, støtte familierne og tillade organisationer rundt om i verden at støtte dem.”

Lîna El Casim, medformand for Social- og Arbejdsudvalget, introducerede Centret for social pleje og henledte opmærksomheden på dets rolle i dette projekt med deltagelse af familier, der forlod Hol Camp.

Mihemed El Hadi, medlem af Social- og Arbejdsudvalget, talte om familiernes behov såsom husly, mad, ikke mindst sikker mad, stabilitet og bad om støtte fra internationale organisationer.

Kilde:

Anonymous, 2023: Conference in Raqqa about families who left Hol Camp. ANF News, December 6, 2023

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER Udland