‘Abdullah Öcalan bør omfavnes som Mandela’ – siger strejkende fanger i Tyrkiets fængsler

‘Abdullah Öcalan bør omfavnes som Mandela’ – siger strejkende fanger i Tyrkiets fængsler

De vekslende sultestrejker, der blev indledt af politiske fanger i Tyrkiet den 27. november, og som kræver “frihed for Abdullah Öcalan og en løsning på det kurdiske spørgsmål”, fortsætter.

I en tale til ANF udtaler advokat Eda Önal fra Sammenslutningen af advokater for Frihed (ÖHD), at der er et højt niveau af moral og spænding blandt alle de fanger, der startede sultestrejken på grund af formålet og motivationen for handlingen, og at fangerne håber, at isolationen af Abdullah Öcalan og andre fanger i İmralı Island-fængslet vil blive ophævet.

Öcalan er den eneste, der kan vise vejen for demokrati og fred

Advokat Eda Önal formidlede efter Associationens besøg i fængslerne fangernes budskaber på denne måde: “Med deres handlinger ønsker de at sende et budskab til det patriotiske folk, civilsamfundsorganisationer og det demokratiske samfund. De opfordrer alle demokratiske kredse til at tage skridt til at ophæve Abdullah Öcalans absolutte isolation og finde en demokratisk løsning på det kurdiske spørgsmål. De udtrykker, at Abdullah Öcalan er den eneste person, der kan lede udviklingen til demokrati og en ærefuld fred i dette land.”

Advokaten fortsatte: “Fangerne erklærer, at de med denne handling sigter mod at ophæve isolationen af Abdullah Öcalan og hjælpe det kurdiske folk med at opnå den status, det fortjener. De opfordrer til intensivering af aktioner over hele verden og til, at kampen fortsætter, indtil isolationen er afsluttet. De siger, at deres retfærdige krav bør annonceres til hele verden gennem en bred vifte af handlinger såsom sit-ins, stævner og marcher. De påpegede, at ligesom Mandela blev omfavnet i Afrika, bør Abdullah Öcalan og hans ideer omfavnes over hele verden, fordi Abdullah Öcalans ideer er håb for alle verdens folk.

Fængselsadministrationerne begyndte at lægge pres på

Adspurgt om fængselsadministrationernes holdning til de sultestrejker, der netop er begyndt, mindede Eda Önal om, hvad der skete i de foregående år og sagde følgende: “Fængselsadministrationerne har pålagt forskellige disciplinære sanktioner under tidligere sultestrejker og forskellige former for modstand for at bryde fangernes handlinger. De har forsøgt at skræmme og afskrække fanger. For eksempel har de forsøgt at afskrække fangerne fra sultestrejke ved at pålægge dem isolationsfængsling og forhindre deres ret til betinget løsladelse.”

Önal tilføjede: “En fange, der er idømt isolationsfængsling 3 gange i træk, skal afsone hele straffen i henhold til fuldbyrdelsesloven. Fængselsadministrationer udnytter denne situation og pålægger forskellige disciplinære sanktioner. Vi hører fra vores klienter og deres familier, at administrationen i forskellige fængsler lægger pres på fanger, der sultestrejker, gennemfører razziaer og visitationer på afdelingerne, og der føres referater. Vi mener, at fængselsadministrationerne bør opgive disse holdninger og leve op til deres ansvar for at imødekomme fangernes krav.”

Advokat sammenslutning følger sagen om og præciserer statens ansvar for de strejkende

På grundlag af advokatsammenslutningens besøg i fængslerne har den udarbejdet en rapport om sultestrejkerne, samt de forpligtigelser, som der påhviler staten og fængselsmyndighederne i forbindelse med sikringen af fangernes liv og helbred. Det sker også under indtryk af de repressive erfaringer fra tidligere sultestrejker, der er omtalt ovenfor.

Rapporten er sammenfattet i en erklæring, som sekretær for advokatsamfundet i Diyarbakır, advokat Reyhan Gök, læste op af under en offentliggørelse af rapporten på advokatsamfundets kontor i Diyarbakir d. 18. december, hvor hun sagde:

“Sultestrejken, som blev annonceret for offentligheden den 27. november 2023 af fanger, der krævede en ende på menneskerettighedskrænkelserne i fængslerne i Tyrkiet, forbedring af de forværrede henrettelsesforhold, en afslutning på Abdullah Öcalans langvarige isolation i İmralı lukket straffeinstitution med høj sikkerhed,  Tilladelse til familie- og advokatbesøg hos Öcalan og en demokratisk løsning på det kurdiske spørgsmål, har spredt sig til mange fængsler i Tyrkiet fra dag 1 og fortsætter nu på sin 22. dag.”

Reyhan Gök påpegede, at den politiske magt og de autoriserede institutioner ikke har taget skridt til at afslutte sultestrejkerne, og sagde: “Alle fangers rettigheder, især deres værdighed, ret til liv og ret til sundhed, er statens ansvar. Det mulige forbud mod sukker, salt og vitaminer fra fængselsinstitutioner på ethvert tidspunkt af sultestrejker er en holdning, der kan betragtes som tortur og mishandling spredt over tid i forbindelse med retten til livet. Fanger i sultestrejke bør forsynes med 5 store glas vand / væske, 2 teskefulde (2 g) salt, 5 spiseskefulde sukker, 1 tsk bagepulver og 500 mg vitamin B1 indeholdende komplekse vitamin B-præparater.

Reyhan Gök påpegede, at hvis disse stoffer, som bør tages på et minimumsniveau, begrænses, vil det forårsage permanent skade på fangernes hjernefunktioner og måske endda deres død, som det er sket under sultestrejker i de seneste år, og fortsatte som følger: “For at forhindre fremkomsten af yderligere sundhedsmæssige problemer bør fanger i sultestrejke regelmæssigt overvåges af sundhedspersonale i overensstemmelse med deres samtykke, de bør have det vand, salt, sukker og vitamin B, de har brug for, de bør have selskab, når de ikke er i stand til at tage vare på sig selv, de bør ikke holdes i isolation, og magtanvendelse bør undgås. Faktisk definerede World Medical Association i Malta-erklæringen fra 1991 en sultestrejkende som ‘en mentalt kompetent person, der frivilligt har besluttet at gå i sultestrejke og derfor nægter at tage mad og/eller væske i en vis periode’.”

Reyhan Gök udtalte, at isolationen i İmralı F Type High Security Prison med absolut ikke-kommunikation er i strid med forfatningen, den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og loven om fuldbyrdelse af kriminelle og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Gök bemærkede, at den politiske magt bør overveje sultestrejkendes krav, før processen udvikler sig til et farligere punkt, og sagde: “Ellers vil den politiske magt være ansvarlig for de triste konsekvenser, der vil opstå med hensyn til fangernes ret til sundhed og liv. Derfor bør justitsministeriet og de relevante institutioner træffe foranstaltninger så hurtigt som muligt.”

Reyhan Gök erklærede, at den politiske magt bør træffe de nødvendige foranstaltninger og tage skridt til at evaluere kravene fra fangernes sultestrejke på en fredelig måde, før dødsfaldene indtræffer: “Vi opfordrer justitsministeriet, national og international ret og menneskerettighedsinstitutioner til at være følsomme for at nærme sig problemet på grundlag af grundlæggende rettigheder og friheder og til at evaluere og løse kravene i denne retning, ” konkluderede hun.

Kilder:

Anonymous, 2023: ‘Abdullah Öcalan should be embraced like Mandela’, ANF News, December 6, 2023

Anonymous, 2023: Hunger Strikes Monitoring Coordination calls for immediate action. ANF News, December 18, 2023

Oversættelse: Jesper Brandt
‘Abdullah

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER Udland