“Den tyrkiske stat ønsker at besætte de unges sind”

“Den tyrkiske stat ønsker at besætte de unges sind”

Oğuzhan Azbay, medlem af rådet for HDP/Det grønne venstrepartis ungdomsafdeling, er involveret i en kampagne mod den tyrkiske stats særlige krigspolitik. Den har altid været en kombination af massakrer, undertrykkelse og assimilation, siger han.

HDP/Det grønne venstrepartis ungdomsafdeling har i mange år kæmpet mod den tyrkiske stats særlige krigspolitik, der sigter mod at gøre især unge i Kurdistan og Tyrkiet afhængige og ude af stand til at handle selv. Oğuzhan Azbay, der er medlem af ungdomsrådet, har talt med ANF om spørgsmålet.

Azbay påpeger, at denne politik altid har været en kombination af massakrer, undertrykkelse og assimilering. “Men vi oplever, at den særlige krigspolitik bliver gennemført mere og mere dybtgående og intensivt, særligt i den seneste tid. Stofmisbrug er udbredt i næsten alle kvarterer i Kurdistan. Mens unge kæmper med fattigdom, udsættes de også for stoffer. Den tyrkiske stat ønsker at fratage unge mennesker muligheden for at kunne tænke selvstændigt og gøre indsigelser. Ingen unge mennesker, der tænker selvstændigt og er bevidste om assimilationspolitikken, er villig til at acceptere det eksisterende system. De, der kender deres egen identitet, og ved, hvordan fattigdom skabes, ønsker ikke at leve i dette system og protesterer. Derfor bruges stoffer som et middel til at besætte de unges sind. Unge mennesker forventes ikke udtrykke sig, ikke at være konstruktive og ikke at sige imod. Det har udviklet sig til, at der allerede er elleveårige, der er afhængige af stoffer. Det er et forfærdeligt billede.”

Et andet instrument er statens promovering af prostitution, sagde Azbay og fortsatte: “I Kurdistan er caféer og parker, som jo antages at være sociale rum, i stedet blevet til steder, hvor prostitution praktiseres og markedsføres. Unge kvinder tvinges ind i et liv, der er fuldstændigt i modstrid med værdierne i det kurdiske samfund. I de seneste år har vi set mange eksempler på, at soldater, politibetjente og landsbyvagter går målrettet efter unge kvinder i Kurdistan og driver dem ud i prostitution og selvmord. Militær- og politifolk, der er indsat i regionen, er konstant i offentlighedens søgelys som gerningsmænd til talrige hændelser, fra narkotikahandel til systematisk chikane og voldtægt af kvinder. Gerningsmændene fortsætter med at begå disse forbrydelser, fordi de er sikre på, at de ikke vil blive retsforfulgt, som det viste sig i tilfældet med Musa Orhan, der voldtog Ipek Er og derefter drev hende til selvmord. Landsbyvagternes seksuelle overgreb på Firdev Babats, og Gülistan Doku’s forsvinden med statens sikkerhedsstyrkers medvirken er eksempler på denne særlige krigspolitik.”

De unge er de mest udsatte for denne særlige krigspolitik, understregede Azbay og sagde: “Det er jo sådan, at  ungdommen altid vil gøre deres del og opfylde deres mission, men samfundet som helhed skal være opmærksom på den særlige krigspolitik. Alt, hvad den tyrkiske stat gør, bør analyseres grundigt, og mental forurening bør forhindres. Vi fortsætter vores arbejde i denne sammenhæng. Vi mødes med familier, unge og kvinder i alle samfundslag og forsøger at skabe opmærksomhed i samfundet.”

Azbay fortalte, at deres nuværende kampagne mod særlig krigsførelse vil fortsætte indtil slutningen af maj næste år under sloganet “Li dijî şerê taybet têkoşînek bi heybet”(Jeg skal fortælle dig, at du har ret til at være her (?)) og sagde: “Siden kampagnens begyndelse er festivaler, picnics og workshops blevet organiseret. Ved alle disse begivenheder tager vi fat på metoderne til særlig krigsførelse og hvordan man bekæmper dem. Vi vil fortsætte vores arbejde uden hvile og fortsætte med at gå fra kvarter til kvarter, fra gade til gade, fra hus til hus for at bekæmpe det. Alle ved nu, at denne regering vil angribe det kurdiske folk ved enhver lejlighed for at bevare sin magt. Vi appellerer til alle unge om at modstå disse angreb og søge en vej ud. Arbejdsløshed, manglende fremtidsudsigter, håbløshed og kaos skal ikke være os unges skæbne. Vi er nødt til at intensivere kampen på alle områder. Vi opfordrer alle unge til at organisere sig i vores ungdomsråd og kæmpe på en organiseret måde for at få opfyldt deres legitime krav.”

Kilde: Oğuzhan Azbay, 2023:”The Turkish state wants to occupy the minds of young people”. ANF, 20. Aug. 2023.Oversættelse: Jesper Brandt

KURDISK KULTUR NYHEDER