Europæisk fredsdelegation trues af kræfter, der ikke ønsker at kritisere Tyrkiets invasion af Nordirak

Europæisk fredsdelegation trues af kræfter, der ikke ønsker at kritisere Tyrkiets invasion af Nordirak

Af Jesper Brandt

En delegation på 150 Europæere fra 14 forskellige lande, der er rejst til Nordirak for at dokumentere menneskerettighedssituationen i de dele af Nordirak, der er truet af Tyrkisk besættelse, og for at bidrage til samarbejde, der kan forhindre en øget tyrkisk besættelse, er løbet ind i forhindringer. Delegationsrejsen er organiseret af Kurdistans National Kongres (KNK), der på forhånd havde fået arrangeret møder med næsten alle partier i det sydkurdiske parlament i Erbil, samt med en række andre regionale og lokale organisationer og kulturelle grupper. Det er især sket med henblik på at fremme samarbejdet mellem forskellige kurdiske grupperinger, for at undgå interne konflikter, der kan vanskeliggøre modstanden mod en yderligere tyrkisk invasion af de nordlige dele af Irak.

Ved ankomsten til Erbil d. 10. juni blev adskillige fra delegationen anholdt af den siddende KDP-regering, en stor del af den kunne ikke komme videre fra lufthavnen, og mindst 25 af dem blev deporteret ud af landet igen.

Fem deltagere er gået i sultestrejke i transithallen i Erbil lufthavnen. Endvidere blev 27 deltagere tilbageholdt inden afrejsen fra Düssendorf i Tyskland af det tyske forbundspoliti, der i en erklæring begrundede det med, at delegationen ”skader vores forbindelse med Tyrkiet, der er en NATO partner”. Lederen af den politiske venstrefløj i Hamburg, Cansu Özdemir (der også skulle have deltaget), har dog tilkendegivet, at der vil komme et juridisk efterspil, da denne beslutning ikke er lovmedholdelig. Hun er ikke i tvivl om, at aktionen var politisk bestemt fra forbundsregeringens side med det formål at forhindre afrejsen.

Delegationen var blevet hilst velkommen blandt store kredse I NordIrak, men mange af samtalepartnerne blev truet til at trække deres tilsagn om møder tilbage. Alligevel er det lykkedes den del af delegationen, der er kommet ind i Nordirak, og befinder sig i byen Hewlêr at gennemføre en del samtaler.

Delegationen omfatter nu deltagere fra 11 europæiske lande, og er fagligt og politisk meget sammensat. En del af delegationen befinder sig nu i den kurdiske autonome region i Nordirak, hvor de har truffet forskellige aktive personer indenfor civilsamfundet, fagforeninger og forskellige partier. En af delegationsdeltagerne, Kika Lehnbach fra Forbundet for forfulgte fra Naziregimet – Tysklands antifascistiske forbund udtaler: Vi er oprørte over, at det tyrkiske militær bombarderer civilsamfundet i Nordirak. Og vi finder det ubærligt, at Tyrkiet får rygdækning for det blandt andre europæiske lande. Klimaaktivisten Vera Figner fra ’Landets endeligt’ tilføjer: ”Vi havde ikke regnet med, at forbundsregeringen hindrer os i at dokumentere menneskeretssituationen i Nordirak. Den understøtter dermed aktivt Tyrkiets angrebskrig, der strider mod folkeretten.

Delegationen har i øvrigt udsendt nedenstående erklæring (her gengivet på dansk), og derudover stillet følgende klare krav til situationen:

Det tyrkiske militær skal straks trække sig tilbage fra det sydlige Kurdistan, og de kurdiske styrker skal gå i dialog med hinanden.

”Vi, der udgør en delegation fra hele Europa, er kommet til Kurdistan med henblik på fred og frihed.

Politikere, akademikere, menneskerettighedsaktivister, syndikalister, journalister, feminister og økologer fra over 14 lande har ønsket at få et direkte indtryk af situationen, for derigennem at kunne yde vort bidrag til at afslutte krigen og ødelæggelserne. Med vore 150 mennesker ønskede vi at etablere en dialog med parlamentsmedlemmerne fra alle partier og besøge ikke-statslige organisationer for at bidrage til en dialog mellem de forskellige kurdiske politiske aktører.

Invasionen af ​​det tyrkiske militær er en åbenlys overtrædelse af folkeretten og er uden tvivl uacceptabel. Vi er kede af at være vidne til, at det internationale samfund af stater forbliver tavs og inaktivt i dette spørgsmål og ikke skaber handling gennem at insistere på Tyrkiets overholdelse af internationale regler og menneskerettighedslove.

Den kurdiske regionale regering forhindrede delegationen i at etablere dialog med de fleste politiske aktører i det sydlige Kurdistan. Organisationer, vi havde planlagt at besøge, blev truet til at trække sig tilbage fra deres møder med os. En stor del af delegationen kunne ikke ankomme til Kurdistan. Hidtil er 25 mennesker blevet deporteret ud af Nordirak, eller er ved at blive det. Desuden blev mindst 27 mennesker holdt tilbage i Düsseldorf lufthavn i Tyskland og fik forhindret deres afgang til Kurdistan.

Vi er oprørte over de internationale venners ulovlige udvisning, gennemført af den kurdiske regionale regering, og over rejseforbuddene, der er gennemført med den begrundelse, at disse mennesker “syntes at være politiske”, men uden noget klart juridisk grundlag. Gratis mediedækning og engagement fra civilsamfundet er komponenter i ethvert levende demokrati, og der er ingen legitim grund til den undertrykkelse, vi er udsat for.

For at støtte freden deltager vi med krum hals,  og vi er blevet hilst velkommen i det sydlige Kurdistan. Vi har været på ture for at se kulturelle, religiøse og historiske steder og blev inviteret til at indlede en samtale med Baba Șeix, den højeste religiøse repræsentant for Êzîdî-samfundet. I Êzîdî-flygtningelejren Șarya, som måtte lide under en stor brand for omkring en uge siden, talte vi til de mennesker, der især er ramt af krigen, fordrivelsen og ødelæggelserne. Det venskab og den gæstfrihed, vi oplevede fra folk, der bor her, varmer vores hjerter og motiverer os endnu mere til at arbejde hen imod vores mål. Vi er her for at være solidariske med det kurdiske folk og med alle etniske og religiøse grupper i Kurdistan.

Vi er internationalister, og vi repræsenterer ingen kurdiske partier eller specifikke politiske bevægelser. Vi går imod koloniseringen af ​​Kurdistan fra eksterne staters side. Vi er ikke her for at gå imod nogen kurdiske partier. Tværtimod ønsker vi at støtte en dialog mellem alle forskellige synspunkter. Det handler ikke om et kurdisk problem, men aggression fra den tyrkiske stat og det tyrkiske militær, rettet mod lokalbefolkningen og økosystemerne i de kurdiske regioner.

Denne situation er en fælde; det vil skabe problemer mellem kurderne og vil have et bekymrende potentiale for at kunne eskalere til væbnet konflikt, som vil bringe freden og fremtiden for hele Mellemøsten i fare.

Det er vores indtrængende ønske at advare alle kurdere om dette og opfordre dem til at etablere og fortsætte dialogen. Der skal findes en politisk løsning, og det er nødvendigt at stå sammen mod eksterne trusler. Derfor er vores krav:

1. Alle, der har ønsket at deltage i delegationen, og som er blevet afvist, arresteret eller deporteret i en af ​​lufthavnene, skal frigives og have tilladelse til at deltage i resten af ​​delegationen.

2. Alle kurdiske politiske aktører bør vende tilbage til dialog med hinanden.

3. Vi opfordrer alle internationale humanitære organisationer og politiske institutioner til at støtte en fredelig løsning. Det tyrkiske statsmilitær skal straks trække sig ud af hele regionen.

Kurderne har bjergene, men i dag har de også venner. Alle kurderes venner opfordres til at rejse sig, sprede budskabet og bidrage til fredsprocessen, så vi alle yder vores retfærdige andel i solidaritet. ”

Kilder:

Anonymous, 2021: Detained by KDP, peace delegates on hunger strike at Erbil airport, ANF, 12. Juni 2021

Anonymous, 2021: Friedensdelegation in Südkurdistan findet trotzdem statt. ANF, 13. juni 2021

Anonymous, 2021: Friedensdelegation in Hewlêr: Wir sind Internationalist:innen. ANF, 13. Juni 2021.

Anonymous, 2021: Cansu Özdemir: „Diese Maßnahme war ganz klar rechtswidrig“. ANF, 13. Juni 2021

Oversættelse: Jesper Brandt

DEBAT NYHEDER