FLASH! HPG: Vi griber ind hvis ikke Tyrkiet stopper

FLASH! HPG: Vi griber ind hvis ikke Tyrkiet stopper

HPG: Guerillaer vil gribe ind, hvis det tyrkiske militær fortsætter dets angreb

Kurdistan Arbejderparti, PKK’s guerillastyrker, HPG (Folkets Forsvarscenters Kommando) har udgivet en skriftlig erklæring, hvori der understreges, at guerillaerne vil gribe ind, hvis det tyrkiske militær fortsætter dets angreb på civile områder.

Folkets Forsvarscenter har i dag udgivet en skriftlig erklæring, hvori der understreges, at guerillaerne vil gribe ind, hvis det tyrkiske militær fortsætter sine angreb på civile områder. HPG opfordrer alle kurdere til at gøre modstand over for de tyrkiske angreb i de områder, hvor der er erklæret selvstyre.

Centralkommandoen skriver endvidere, at AKP’s angreb siden 24. juli imod den kurdiske frihedsbevægelse er nået til et meget farligt punkt og tilføjer: “AKP-staten som efterlod folket med ikke et andet valg end at erklære selvstyre og selvforsvar overfor grusomheder, undertrykkelser og anholdelser, planlægger at udføre en massakre med en hidtil sjældent set fascistisk-racistisk attitude.”

Erklæringen påpeger, at for at undgå en “eskalering af konflikten i byerne” har guerillastyrkerne fra HPG endnu ikke deltaget i modstanden, som blev indledt af det kurdiske folk og unge til at forsvare deres beboelsesområder mod AKP’s vildskab. HPG sagde dog, at de tyrkiske militærstyrker har grebet ind i denne proces med tunge våben, der havde til formål at dræbe mange civile i Varto for to dage siden, og i Farqîn (Silvan) og Şemzînan (Şemdinli) i går.

Vi kan blive nødsaget ti at gribe ind

HPG Central Kommando advarer alle relevante aktører, om at HPG kan blive nødt til at komme ind i byerne og gribe ind for at forsvare det kurdiske folk og unge i tilfælde af, at den tyrkiske hær fortsætter sine angreb på disse kvarterer og byer, hvor unge forsøger at forsvare sig selv på amatør vis.

“Det er helt indlysende, at ingen vil være i stand til at gøre det godt igen for de sandsynlige tunge konsekvenser, hvis det bliver tilfældet. Den tyrkiske hær skal derfor holde op med at intervenere den civil-folkelige modstand fra folket. Det er ikke os, men Erdogan og og hans tilhængere, som vil være ansvarlige over for konsekvenserne i modsat fald.”

Menneskerettighedsorganisationerne bør træffe de nødvendige foranstaltninger

Med hensyn til tortur begået mod YJA-star guerillaen Ekin Wan (Kevser Eltürk), der faldt under en vejlukningshandling i Varto den 10. august, skriver HPG, at det var vildskab at trampe på menneskerettigheder, krigslove og det kurdiske folks værdier. HPG understreger, at det ikke skal forventes, at det kurdiske folk accepterer eller tolererer denne sag, der sårede dets ære og værdighed.

HPG opfordrer alle menneskerettighedsorganisationerne, relevante internationale organer og alle de kredse, der forsvarer samfundsmæssige værdier til at stå imod disse umenneskelige praksis begået af den tyrkiske stat og leve op til deres ansvar ved ast tvinge den tyrkiske stat til at overholde reglerne for krig.

Kurderne bør modstå og beskytte deres ære

For at forhindre AKP-statens øgede vildskab og ødelæggelser i Kurdistan og for at stoppe de destruktive angreb begået af den tyrkiske hær mod det kurdiske folk og unge, som kæmper en civil og amatør kamp, opfordrer HPG folket i Tyrkiet og Kurdistan til ikke forblive tavse om AKP’s angreb i Varto, Farqîn og Şemzînan. HPG opfordrer det kurdiske folk til at forene dets magt, vilje og holdning mod statens forsøg på at massakrere civile og til at støtte de områder, der har erklæret selvstyre.

HPG understreger, at de unge i Kurdistan bør modstå modigt og beskytte deres ære, forsvare deres gader mod den tyrkiske stats grusomheder og vildskab, og ikke mindst tilslutte sig guerillaen for at give det nødvendige modsvar på AKP’s brutaliteter.

NYHEDER