Lars Erslev Andersen om bomningerne af IS i Syrien

Nûdem har interviewet Lars Erslev Andersen, Cand.mag., idehistorie/mellemøststudier, i forbindelse med USA’s bekæmpelse af IS (Islamisk Stat) i Irak og nu i Syrien. Nûdem har blandt andet spurgt ham om, hvorfor USA først nu bomber IS i Syrien, og hvordan forholdene mellem kurderne og Vesten vil udvikle sig.

Nûdem: Hvorfor bomber USA først nu IS i Syrien?

Lars Erslev Andersen: USA er begyndt at bombe i Syrien officielt med den begrundelse, at en Al-Qaeda gruppe (Khorasan/Nusra) har lavet træningslejre for foreign fighters, som truer Europa og USA. Krigen mod IS er startet i Irak i august, efter IS truede Erbil. Men IS kan ikke kun bekriges i Irak og så gå fri i Syrien. USA bomber dem for at beskytte deres egne interesser.

Nûdem: Bliver IS i Syrien udslettet af USA?

Lars Erslev Andersen: IS bliver ikke udslettet, fordi USA bomber. Det er en forberedelse til en større USA – arabisk – europæisk krig i Syrien og Irak mod IS.

Nûdem: Vil USA alligevel beholde Bashar al-Assad på magten?

Lars Erslev Andersen: USA vil ikke (som Rusland) arbejde sammen med Assad i krigen, fordi USA med rette ser Assad som årsag til problemerne og ikke som løsningen. USA vil derfor styrke oppositionen, der både skal hjælpe i krigen mod IS og kampen mod Assad. Det er klart, at Assad styrkes i første omgang, når USA og koalitionen svækker hans fjende. Men strategien er at styrke oppositionen til at bekæmpe Assad.

I oppositionen findes en Al-Qaeda gruppe Nusra/Khorasan. USA kan i kampen mod IS og den indirekte krig mod Assad komme til at slås side om side med Al-Qaeda. Det vil USA ikke og derfor bomber USA også Nusra/Khorasan. USA har altså “tre” fjender i Syrien: IS, Nusra og Assad, hvor problemet er, at Nusra også har IS og Assad som fjende. Men her gælder ikke, at din fjendes fjende er din ven. USA vil ikke acceptere Nusra.

Nûdem: Kurderne har længe været i krig med IS i Syrien. Hvordan vil forholdene mellem Vesten og kurderne udvikle sig?

Lars Erslev Andersen: USA og Europa bliver stadig mere venlig stemt overfor kurderne, herunder PKK og forsyner bredt med støtte og våben, tror jeg.

PORTRÆT