YPJ: “Vi støtter YPS-Jins kamp mod undertrykkelsen”

YPJ: “Vi støtter YPS-Jins kamp mod undertrykkelsen”

De kvindelige kurdiske guerillastyrker YPJ hilste YPS-Jins kamp mod undertrykkelsen velkommen og erklærede, at man støttede deres kamp. YPS-Jin som er den kvindelige civile forsvarsenhed i de nord-kurdiske byer, har siden august forsvaret bydele, som har været under angreb fra de tyrkiske sikkerhedsstyrker. YPJ-guerillaerne er med deres heroiske kamp mod IS og den patriarkalske samfundsstruktur blevet verdenskendt og ikke mindst anerkendt for deres indsats. YPJ’s kamp for flere rettigheder til kvinderne har givet en genklang i verden, ikke blot med deres indsats i Kobanê. De kvindelige guerillastyrker hilste forleden YPS’ kamp velkommen, efter de kæmpede for de samme mål og idealer, nemlig et mere demokratisk og kvindevenligt samfund, hvor alle folk skal have de samme rettigheder.

De kurdiske kvinder har historisk haft en vigtig rolle i frihedskampen mod de totalitære styres undertrykkelse. Kvindelige guerillaer har siden de væbnede kampe i starten af 1980’erne haft betydningsfulde opgaver. YPJ-guerillaen Beritan Botan: ”Vores kamp er ikke kun for kurdiske kvinder, men for frigørelse af alle kvinder i Mellemøsten og resten af verdenen. Vi vil skabe et samfund, hvor kvinderne er på lige fod med mændene. Uden fri kvinder kan man ikke skabe et frit samfund.” Beritan Botan udtalte endvidere, at modstanden og sejren i Kobanê havde givet det kurdiske folk en tro på, at tingene kunne lade sig gøre. Botan: ”Vi opfordrer folket i nord til at støtte op om YPS og YPS-Jins kamp og håber, at andre kræfter også handler, så den tidligere fredsproces kan genoptages. Tiden er inde til at sige stop til den fortsatte undertrykkelsen og stå sammen som én enhed, da det handler om vores folks fremtid og historie. Alle skal vide, at folket i nord ikke er alene, og at vi (red. YPJ) altid vil støtte deres kamp for demokrati, frihed og kvinderne.”

Kilde: Diclehaber.com.tr

NYHEDER Udland