Hvem skal beskytte politiske fanger både mod corona og totalitære regimer?

Af Ibrahim Benli

I skrivende stund arbejder det tyrkiske parlament på et lovudkast, der skal gøre det muligt at løslade fangerne i landets fængsler for at stoppe spredningen af coronavirus. Ordningen kommer dog ikke til gælde politiske fanger. Det vil sige tusindvis af politiske fanger, heriblandt tidligere parlamentsmedlemmer, borgmestre, advokater, akademikere, journalister og politiske aktivister vil blive holdt tilbage i landets fængsler under dårlige sanitære og humane forhold. Blandt politiske fanger er der mange, der har alvorlige kroniske sygdom, hvorfor de er særlig udsatte mod coronavirus. En af dem er HDPs tidligere medformænd Selahattin Demirtas, der aktuelt døjer med kroniske vejrtrækningsproblemer og højt blodtryk. Hans læge Cegerğun Polat har senest i går meddelt, at Demirtas hører til risikogruppen grundet ovennævnte helbredsmæssige udfordringer. Hans advokater har anmodet justitsministeren om at agere ansvarligt for at løslade Demirtas med henvisning til hans udsathed over for coronavirus. Men der er i skrivende stund ingen reaktioner fra justitsministeren. Det er heller ikke sandsynligt, at der vil blive handlet på denne anmodning med mindre der kommer et international pres på det tyrkiske regime.

Derfor kalder det på international solidaritet også under corona-krisen.

Aktuelt er der derfor mange internationale initiativer, der opfordrer det tyrkiske regime til at agere ansvarligt ved at løslade politiske fanger i kampen mod coronavirus. Senest har Amnesty International igangsat en kampagne med støtte blandt andet fra Dansk Pen, hvor de opfordrer den tyrkiske regering til at inkludere politiske fanger, når fangerne i landets fængsler skal løslades i kampen mod corona-virus.

I Tyrkiet er der omkring 300 tusind fanger i landets 355 fængsler, hvor der er 150 tusind personale er ansat. Ifølge en rapport fra den uafhængig menneskerettighedsorganisation i Tyrkiet, IHD er der blandt fængslede, 1334 syge fangere, hvoraf 458, som er alvorlige syge. I rapporten, udkom i november 2019 er der desuden 780 børn, der aktuelt holdes fængslet sammen med deres forældre.

Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

DEBAT NYHEDER