Mazlum Abdi hilser EU-resolutionen om Syrien velkommen

Mazlum Abdi hilser EU-resolutionen om Syrien velkommen

Europa-Parlamentet opfordrer Tyrkiet til at “trække sine tropper tilbage fra det nordlige Syrien, som det ulovligt har besat uden for ethvert FN-mandat”. SDF’s generalkommandant Abdi hilser resolutionen, som fremhæver SDF’s betydning i kampen mod ISIS, velkommen.

Mazlum Abdi, general for de syriske demokratiske styrker (SDF), glæder sig over beslutningen: “Den syriske konflikt – 10 år efter opstanden.”, der blev vedtaget den 11. marts i Europa-Parlamentet i Bruxelles. I en erklæring fremhæver Abdi især den længe krævede tilbagetrækning af tyrkiske besættelsesstyrker fra det nordlige Syrien og EU-parlamentets bekymring over Tyrkiets etniske udrensning af kurderne i Syrien.

I den detaljerede beslutning om Syrien opfordrer Europa-Parlamentet “Tyrkiet til at trække sine tropper tilbage fra det nordlige Syrien, som det ulovligt holder besat uden for FN’s mandat; det fordømmer Tyrkiets ulovlige deportationer af kurdiske syrere fra det besatte nordlige Syrien til Tyrkiet for tilbageholdelse og retsforfølgelse i strid med Tyrkiets internationale forpligtelser i henhold til Genève-konventionerne; det opfordrer indtrængende til, at alle syriske tilbageholdte, der er sendt til Tyrkiet, straks hjemsendes til de besatte områder i Syrien; det er bekymret for, at Tyrkiets igangværende fordrivelser kan betyde etnisk udrensning mod den syriske kurdiske befolkning, og understreger, at Tyrkiets ulovlige invasion og besættelse har bragt freden i Syrien, Mellemøsten og det østlige Middelhav i fare; det fordømmer på det kraftigste Tyrkiets brug af syriske lejesoldater i konflikter i Libyen og Nagorno-Karabakh i strid med international lov. ”

Beslutningen påpeger, at; ”Tyrkiet har interveneret direkte i Syrien siden 2016 med henblik på at besætte de nordlige dele af landet, overvejende bestående af syriske kurdiske enklaver, i strid med international lov, herunder ved at invadere territorier kontrolleret af de syriske demokratiske styrker (SDF) i oktober 2019; og den henviser til, at som reaktion på disse aktioner fra Tyrkiet har en række EU-medlemsstater formelt suspenderet våbensalg til Tyrkiet. ”

Voldtægt som krigsvåben

Europa-Parlamentet “fordømmer også på det kraftigste brugen af ​​voldtægt som våben til krig mod kvinder, hvad enten det er det syriske styre og dets militser som dokumenteret af FN’s internationale uafhængige komité eller af Islamisk Stat/ISIL / Daesh mod yazidiske og shiitiske kvinder; det minder om den rolle, som kvinder spillede i oprøret i 2011, og den grundlæggende betydning af at inkludere kvinder på alle niveauer i Syriens politiske, økonomiske og retslige magtstrukturer, herunder for at sikre retfærdighed i en overgangsfase; det gentager vigtigheden af ​​at inkludere kvinder og unge i konfliktløsningsprocessen. ”

Genopblussen af Islamisk Stat og SDF’s betydning

Europa-Parlamentet udtrykker desuden sin bekymring over Islamisk Stat/ISIL / Daeshs genopblussen i det nordøstlige Syrien; det roser den internationale koalitions indsats mod ISIL / Daesh; det understreger vigtigheden af ​​et fortsat, langsigtet amerikansk engagement i koalitionen; det bekræfter sin støtte til indsatsen fra den globale koalition mod ISIL / Daesh og understreger det betydelige bidrag fra de syriske demokratiske styrker (SDF) som allieret i kampen mod Islamisk Stat/ISIL / Daesh. ”

EU-borgere bør retsforfølges ved en domstol

Ifølge beslutningen er Europa-Parlamentet ”meget bekymret over den forværrede humanitære, sanitære og sikkerhedssituation i lejrene i det nordøstlige Syrien, især Al-Hol- og Roj-lejrene, som fortsat er ynglepladser for radikalisering; det mener, at EU-statsborgere, der mistænkes for at tilhøre terrororganisationer og tilbageholdes i disse lejre, skal prøves ved en domstol; det udtrykker sit chok over drabet den 24. februar 2021 på en -medarbejder fra Læger Uden Grænser, der arbejdede i Al-Hol-lejren, hvilket yderligere demonstrerer den menneskelige belastning af volden og de usikre levevilkår i lejren. ”

Europa-Parlamentet erindrer om, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) fortsat skal være den primære jurisdiktion for international retfærdighed for folkedrabsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionskriminalitet. EP opfordrer også medlemsstaterne til at hjemtransportere alle europæiske børn under hensyntagen til deres specifikke familiesituationer og barnets tarv som en primær overvejelse, og til at yde den nødvendige støtte til deres rehabilitering og reintegration i fuld overensstemmelse med folkeretten.

Kilde: Anonymous, 2021: Mazlum Abdi welcomes EU resolution on Syria. ANF, 14. Marts 2021.

Oversættelse: Jesper Brandt

.

NYHEDER