Öcalans advokater: Aktiver kommunikation med Imrali straks!

Öcalans advokater: Aktiver kommunikation med Imrali straks!

Rygter spreder sig på sociale medier om, at Abdullah Öcalan er død i fængslet. Asrin Advokatkontoret, der repræsenterer PKK-grundlæggeren og andre fanger på Imralı, kræver øjeblikkelig kommunikation med deres klienter.

I Tyrkiet spreder rygter sig via sociale medier om, at Abdullah Öcalan er død i fængslet på Imrali-øen. I lyset af denne situation er det bydende nødvendigt at få klarhed over dette spørgsmål, udtaler Asrin Advokatkontoret og kræver øjeblikkelig kommunikation med deres klient og hans medfanger på fængselsøen Imrali.

I en erklæring mandag d. 15. marts skriver Asrın Advokatkontoret, der har været lovlig repræsentant for PKK-grundlæggeren siden hans deportation fra Kenya til Tyrkiet i februar 1999 i strid med international lov: “Vi er ikke i stand til på nogen måde at kommunikere med vores klienter Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım og Veysi Aktaş, der er fængslet i Imrali. Mens den sidste advokatsamtale i Imrali-fængslet, der kun omfattede Abdullah Öcalan, skete for næsten 1½ år siden, den 7. august 2019, fandt den sidste kommunikation mellem vores klienter og verden udenfor sted gennem et telefonopkald den 27. april 2020. Dette telefonopkald fra Imrali, der til dato er det eneste, blev dengang tilladt på grund af pandemien.

Den 14. marts 2021 fremkom der anklager om Abdullah Öcalans situation fremsat på en række anonyme sociale mediekonti. Vi har ikke haft oplysninger om vores klienters situation siden 27. april 2020. Vi undersøger omhyggeligt alle oplysninger om situationen på Imrali og tager de nødvendige skridt. Vi kender ikke kilden, som disse beskyldninger kommer fra eller spredes til, men det vigtigste for os er, at disse beskyldninger regelmæssigt fremkommer hvad angår Öcalan. Utvivlsomt er den alvorlige isolation på Imrali den vigtigste årsag til denne situation. Imrali er afskåret fra ethvert redskab til at indhente oplysninger. Det faktum, at Imrali-fængslet ikke er et standardfængsel, der regelmæssigt kan besøges af familiemedlemmer og advokater, og hvorfra information kan fås om fangernes sundhed og levevilkår, rejser alvorlige og nødvendige bekymringer over de anførte påstande. Måden at tackle disse bekymringer på er at åbne kommunikationskanalerne til Imrali så hurtigt som muligt.

Vi insisterer på vores krav om at afslutte den isolation, der udgør en mishandling af fangerne i Imrali, og på  at der oprettes kommunikationskanaler for at imødegå bekymringer om sundhed og levevilkår dér. Endnu en gang opfordrer vi politikere og myndigheder til at handle ansvarligt ved at opgive denne diskriminerende isolationspraksis anvendt på et enkelt fængsel og en enkelt gruppe tilbageholdte. Det vil gøre situationen i Imrali-fængslet verificerbar og vil tillade retten til lovlige besøg og kommunikation uden diskrimination.”

Kilde: Anonymous, 2021: Asrın Law Office: Enable communication with Imrali immediately. ANF, 15. Marts 2021

NYHEDER