Omfattende sikkerhedsaktion i Al Hol-lejren viser nødvendigheden af at få udenlandske tidligere IS-medlemmer sendt tilbage til deres hjemlande til retsforfølgelse

Omfattende sikkerhedsaktion i Al Hol-lejren viser nødvendigheden af at få udenlandske tidligere IS-medlemmer sendt tilbage til deres hjemlande til retsforfølgelse

Af Jesper Brandt

En repræsentant for SDFs specialstyrker redegør for sikkerheds- og informationskampagnen ’Humanity and security’ i Al Hol-lejren for general Michael Kurilla, chef for den amerikanske centralkommando

Af Jesper Brandt

Gennem de sidste tre uger har en stor militærstyrke fra de lokale sikkerhedsstyrker, Asayish i Nord- og Øst-syrien, sammen med specialstyrker fra Syriens Demokratiske styrker, SDF, gennemført en omfattende sikkerheds- og informationskampagne i den store Al Hol-interneringslejr tæt på grænsen til Irak i det nordøstlige  Syrien. Styrken har omfattet ca. 150 personer, udstyret med droner, ca. 20 bevæbnede køretøjer, traktorer og biler med boregrej.

Der befinder sig ca. 56 000 mennesker i lejren, hvoraf over 90% er kvinder og børn. Det er blevet tydeligt, at Islamisk Stat søger at etablere sig i lejren og true beboerne og øver vold mod dem, hvis de ikke vil følge dem i deres forehavende. De fleste beboere i lejren afviser Islamisk Stat og vil gerne væk fra lejren, tilbage hvor de kom fra, få børnene i skole og komme i arbejde.  ISIS har etableret sig i telte, navnlig i lejrens 5. afdeling, der ligger midt i Lejren.

Al Hol (eller Al Hawl) lejren ligger lige syd for landsbyen Al Hawl, ca. 12 km fra grænsen mellem Syrien og Irak. De gule og sorte symboler angiver steder for meddelelser om konflikten, gengivet på www.syria.liveuamap.com d, 9. september 2022. De ligger stort set alle i sektion 5, der ligger centralt i lejren. Der er lidt under 2 km. fra den østligste til den vestligste del af lejren.

Disse telte optræder som undervisningslokaler, forhørslokaler, fængsler og torturceller. Aktionen startede med at nedlægge 33 telte, der blev brugt til at levere Islamisk stat materiale og -undervisning. Under aktionen har man fundet underjordiske gange, der ikke blot er flugtveje, men hvor der også er kommandorum, skjulte våben, propagandamateriale og andet, samt , indrettet fængselsceller. I starten af aktionen kom det til skududvekslinger og flere på begge sider blev dræbt, mens mange af de telte som IS havde beslaglagt, blev raseret. Skudepisoder er også opstået, hvor personer mistænkt for tilknytning til IS har søgt at undslippe fra Al Hol.  Mellem 50 og 100 personer er blevet arresteret. I den seneste fase har indsatsen koncentreret sig om gennemsøgning af de beslaglagde telte for underjordiske skjulesteder.  Under kampagnen har man bl.a.fundet et Islamisk Stat-fængsel med tre kvinder, der var lagt i  lænker, med tydelige tegn efter tortur.

Ganske som det blev set i forbindelse med forårets store aktion for at befri Islamisk Stat fanger fra det store fængsel i Hasake i Nordøstsyrien, blev aktionen forsinket som følge af Tyrkiske bombardementer af 10 landsbyer omkring Al Tamr, der ligger lige sø for det område af Nordøstsyrien, som Tyrkiet besatte i 2019. Området omfatter også en base for SDF. Og Tyrkiet har desuden også lukket for vandet fra det vandkraftværk i området, der leverer vand til størstedelen af det nordøstligste Syrien, herunder Hasake og Al Hol.

Den internationale koalition mod Islamisk stat har ikke været en del af aktionen. Men SDFs pressecenter indkaldte lørdag d. 10. september til møde sammen med den amerikanske centralkommande for at redegøre for operationen i Al Hol lejren samt et netop overstået besøg i Al Hol Lejren.

De udsendte følgende fællesudtalelse:

“En fælles delegation fra SDF’s generalkommando ledet af general Mazlum Abdi og den amerikanske centralkommando ledet af general Michael “Erik” Kurilla aflagde i går et besøg i al-Hol-lejren for at gennemgå situationen i lejren og den igangværende Operation Humanity & Security lanceret af de interne sikkerhedsstyrker for at spore ISIS-cellerne inde i lejren.

Den fælles delegation modtog flere oplysninger og detaljer om den sikkerhedsmæssige og humanitære situation i lejren. Kommandoen for Operation Humanity and Security gav detaljerede oplysninger om ISIS’ gamle og nye planer for at kontrollere lejren ved at presse og true beboerne til at slutte sig til dem og dræbe og torturere lejrens beboere.

Kommandoen indikerede, at ISIS forberedte sig på det såkaldte Andet Kalifat ved hjælp af forskellige metoder. Kommandoen nævnte tidligere og nuværende forsøg fra ISIS-celler på at undslippe lejren, kommunikation med det ydre og skjule våben inde i lejren for at udføre terrorhandlinger.”

Kommandoen for Operation Humanity & Security informerede delegationen om, at ISIS forsøger at avle en ny generation og tiltrække rekrutter ved at udnytte den humanitære situation inde i lejren og bruge nogle telte til at fremme ISIS ekstremistiske ideologi. De fleste af disse telte blev revet ned under operationen.

Generalkommandoen krævede en øjeblikkelig, presserende og komplet løsning, der integrerer med SDF’s udfoldede indsats, dræner ISIS’ miljø og forhindrer det i at genopstå.

Kommandoen for Operation Humanity and Security understregede risikoen for at negligere al-Hol-lejren fra  ​​det internationale samfunds side, og nogle landes undladelse af at hjemsende deres statsborgere og stille dem for retten i henhold til deres love.”

Lejradministrationen beskrev de humanitære omstændigheder i lejren med hensyn til truslerne fra ISIS-celler og deres forsøg på at udnytte de humanitære omstændigheder til at rekruttere mennesker. Nogle gange tyr de til tvang, der også omfatter de konstant øgede fødsler for at avle en ny generation af ISIS-kvinder.

General Michael Kurilla, chefen for den amerikanske centralkommando, udtrykte sin medfølelse for martyrdøden for to SDF-krigere, der led martyrdøden på grund af en ildkamp med en ISIS-celle, der forsøgte at undslippe lejren to dage tidligere. Han viste også solidaritet med SDF og martyrernes familier.

General Kurilla understregede, at den internationale koalition støtter SDF’s konsekvente kamp mod ISIS, især i Operation Humanity and Security i Hol Camp. Han understregede behovet for at forhindre ISIS i at true befolkningen i regionen, især beboerne i lejren, og opfordrede landene til at repatriere deres statsborgere og rehabilitere dem.”

Den sidste opfordring blev en central del af det udtalelse som General  Michael ”Erik” Kurilla senere udsendte på den US-amerikanske centralkommandos vegne.

Kilder: Adskillige opslag på www.syria.liveuamap.com fra perioden 26. august til 12. september.

Anonymous, 2022: SDF General Command and US Central Command review Operation Humanity and security in Hol Camp. ANF, 10. Sept. 2022.

Anonymous, 2022. “Humanity and Security” campaign continue on its 18th day in Al-Hol camp. ANHA. 11. Sept. 2022

Mustafa Coban-Roy Deniz, 2022: Situation in Hol Camp poses a danger to the whole world. ANF, 10. Sept. 2022

NYHEDER Udland