Miljømyndighederne i Kobanêstarter to projekter om produktion af organisk gødning

Miljømyndighederne i Kobanêstarter to projekter om produktion af organisk gødning

Af Norşîn Abdi, JINHA, Womens News Agency

Miljømyndigheden i Kobanê har iværksat to projekter vedrørende produktion af organisk gødning for at reducere brugen af kunstgødning, der påvirker jord, miljø, mennesker og dyr negativt ved at løbe af og forurene grundvandet og det omkringliggende areal.

De to projekter sigter mod at bruge orme og landbrugsaffald til at producere organisk gødning. Journalist Norşîn Abdi fra NuJINHAtalte med Şiraz Haci, miljøingeniør hos Kobanês miljømyndighed, om deres rolle i beskyttelsen af økologisk integritet.

»Miljøbeskyttelse er et af vore hovedmål«

“Miljøbeskyttelse er et af vores hovedmål. Miljømyndigheden i Kobanê arbejder for at skabe flere grønne områder og beskytte miljøet. Miljøet er blevet negativt påvirket af manglen på nedbør i de senere år,” fortalte hun os.

I regionen er der to planteskolehaver ved navn Mashta Nour Nursery Garden og og Rojnik Nursery Garden. “De bidrager med at øge og holde på nedbøren i regionen. Vi udfører mange aktiviteter for at beskytte miljøet, såsom at plante træer og lancere oplysningskampagner. For eksempel lancerede vi en kampagne kaldet ‘Hvert træ er et hjem’ for at udvide de grønne områder. Som en del af vores kampagne sidste forår blev der plantet mere end ti tusinde træer.”

To projekter om produktion af organisk gødning

For nogle måneder siden begyndte miljøafdelingen at arbejde på to projekter om produktion af organisk gødning. “Et af projekterne har til formål at producere organisk gødning ved hjælp af landbrugsaffald. Vi bruger træ-, plante-, jord- og animalsk affald til at producere organisk gødning. Vi gærer blandingen et stykke tid. Så har vi tørvejord. Denne jord er god til dyrkning af planter og træer. Dette projekt er det første projekt, der startede i Eufrat-regionen for at producere organisk gødning.”

»Jordens frugtbarhed forbedres yderligere«

Miljøafdelingens andet projekt er at producere organisk gødning ved hjælp af orme. Om dette projekt sagde Şiraz Haci: “Dette projekt sigter mod at bruge regnorme til at producere organisk gødning. Det er processen med regnorme, der omdanner organisk affald til ormeekskrementer, det frugtbare affaldsprodukt fra regnorme. Vi har brug for fem tusind orme for hver kvadratmeter. Orme vokser hurtigst ved temperaturer på 15-25 °C.  Hele processen, fra ægdannelsen til regneormen igen producerer nye æg, tager cirka tre måneder. En fugtig overflade er nødvendig for, at ilt absorberes og kuldioxid afgives. Ormens hud er beskyttet af et tyndt neglebånd og holdes fugtig af slim. Det gør, at det kan absorbere den ilt, det har brug for, samt udskilde kuldioxid. På den måde bidrager regnormene hele tiden med at forbedre jordens frugtbarhed.”

Şiraz Hacı talte også om de skadelige virkninger af kemisk gødning. “Kunstgødning er meget dyrt, og brugen af kunstgødning påvirker jord, miljø, mennesker og dyr negativt. Formålet med projekterne er at reducere brugen af kunstgødning og øge jordens frugtbarhed.”

Kilde:

Norşîn Abdi, 2023: Kobanê environmental authority starts two projects on organic fertilizer productionJINHA, Womens News AgencyDecember 6, 2023. https://jinhaagency.com/en/ecology/kobane-environmental-authority-starts-two-projects-on-organic-fertilizer-production-34248

Artiklen er også gengivet i ANF News, December 16, 2023, dog uden forfatter. 

Oversættelse: Jesper Brandt

Natur / Bæredygtigehed NYHEDER