Tidligere rådgiver i USA’s udenrigsministerium opfordrer til at fjerne PKK fra Vestens terrorlister

Tidligere rådgiver i USA’s udenrigsministerium opfordrer til at fjerne PKK fra Vestens terrorlister

David L. Philips argumenterer for, at PKK ikke børstemples som en terrororganisation, og understreger, at kurderne ikke udgør nogen trussel mod regimerne i Ankara eller Damaskus. Han kritiserer Tyrkiet for at modsætte sig fredsprocesser og antyder, at den igangværende konflikt med kurderne tjener som retfærdiggørelse af Ankaras fjendtlighed og aggression.

Af Erem Kansoy, Media Haber TV

Tyrkiets modstand mod enhver form for fredsproces skyldes hovedsageligt dets brug af konflikten med kurderne som en retfærdiggørelse for dets fortsatte fjendtlighed og aggression, siger David L. Philips, direktør for fredsopbygnings- og menneskerettighedsprogrammet ved Columbia University’sInstitute for the Study of Human Rights.

I et nyligt interview med Erem Kansoy fra Medya Haber TV tilbød Philips, som også er tidligere seniorrådgiver og udenrigspolitisk ekspert for udenrigsministeriet under Clinton-, Bush- og Obama-administrationerne, et kritisk perspektiv på behandlingen af kurdere i løbet af det sidste århundrede og fremhævede tilfælde af forræderi og forsømmelse.

Philips begyndte med historiske begivenheder og citerede Lausanne-traktaten fra 1923, som ikke henviste til kurdere eller Kurdistan, som udgangspunkt for de udfordringer, som den kurdiske befolkning stod over for. Han bemærkede, at denne tendens fortsatte i 1975 med Algier-aftalen, som han sagde kompromitterede kurdiske interesser.

På trods af flere ensidige våbenhviler erklæret af Kurdistans Arbejderparti (PKK) hævdede Philips, at det har været vanskeligt at indlede en politisk dialog for at løse det kurdiske spørgsmål. Han foreslår en bredere politisk proces, herunder dialog, som et middel til at fjerne PKK fra listen over udenlandske terrororganisationer, der føres af USA og andre vestlige lande.

Philips argumenterer for, at PKK ikke skal stemples som en terrororganisation, og understreger, at kurderne ikke udgør nogen trussel mod regimerne i Ankara eller Damaskus. Han kritisererTyrkiet for at modsætte sig fredsprocesser og antyder, at den igangværende konflikt med kurderne tjener som retfærdiggørelse af Ankaras fjendtlighed og aggression.

Eksperten opfordrede kurderne til klart at formulere deres mål, navnlig betydningen af demokratisk føderalisme, samtidig med at de sikrer, at deres ret til selvbestemmelse kan forfølges uden at ty til vold. Han argumenterer for, at en sådan klarhed kunne bane vejen for en mere fredelig sameksistens i regionen.

Philips beskriver kurderne som formidable krigere og understreger, at de er mere end en militær styrke – de er partnere og en styrke for demokratisering. Han afviser på det kraftigste kategoriseringen af kurderne som terrorister og skelner skarpt mellem den fredelige kurdiske bevægelse og handlinger fra grupper som Hamas.

Ved at sammenligning af den kurdiske bevægelse med Hamas påpeger Philips, at kurderne netop forfølger en fredelig og demokratisk tilgang til nationsopbygning.

Kilde:

Erem Kansoy, 2023: Former senior State Department adviser urges political approach, PKK removal from Western terror lists. Medya news, December 3, 2023

Oversættelse: Jesper Brandt

Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

DEBAT NYHEDER