Demirtaş og alle politikere, der er taget som gidsler, skal løslades straks

Demirtaş og alle politikere, der er taget som gidsler, skal løslades straks

Pressemeddelelse fra formandsskabet for HDP Pervin Buldan og Mithat Sancar:

“Appelsagen, der er blevet ført ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, af vores tidligere medformand Selahattin Demirtaş’ advokater er i dag nået til en konklusion. Med sin beslutning har domstolen bekræftet den tidligere dom, der besluttede, at Demirtaş skulle frigives med det samme.

Domstolen har fundet alle de grunde, der blev fremlagt af Demirtaş’ advokater, gyldige og har konkluderet, at hans rettigheder, især hans tanke- og ytringsfrihed og retten til at deltage i politik, er blevet krænket. Denne dom skaber præcedens for alle vores andre fængslede politikere.

Som svar på domstolen om ‘øjeblikkelig frigivelse’. Der blev afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2018, havde den tyrkiske regering sagt, at ‘dommen ikke var endegyldig’, og derfor blev advokaternes anmodning om frigivelse af Demirtaş afvist. Men med denne endelige og bindende dom afsagt i dag af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, findes der ikke mere en sådan retfærdiggørelse. Med denne beslutning er alle politiske undersøgelser mod de politikere, der holdes som gidsler og især Demirtaş, blevet gjort ugyldige, og alle sådanne sager er juridisk kollapset. Med denne beslutning er alle lignende sager, der er baseret på sammensværgelse, politiske operationer og dokumenter om retsforfølgelse baseret på sådanne, blevet annulleret. Som bekræftet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er retssagerne mod vores valgte embedsmænd rent politiske.

Vi vil gerne gentage, at denne dom er endelig og bindende. Regeringen kan ikke længere unddrage sig det af politiske grunde. Ved denne dom skal Demirtaş og alle vores andre fængslede politikere løslades med det samme uden noget hvis eller men. Enhver anden handling er i modstrid med international lovgivning og er en krænkelse af de universelle menneskerettigheder.”

Pervin Buldan & Mithat Sancar

Formandsskabet for Folkets Demokratiske Parti (HDP)

22. december 2020

NYHEDER