Erklæring udstedt af det konstituerende Råd for Det Føderale System i syrisk Kurdistan/Nordsyrien

Erklæring udstedt af det konstituerende Råd for Det Føderale System i syrisk Kurdistan/Nordsyrien

Til den syriske, regionale og globale offentlighed.

Som svar på opfordringen fra den generelle koordinering af en demokratisk selvadministration i områderne (Al Jazira, Kobane og Afrin), har alle komponenter af politiske kræfter, partier og sociale aktører i kantonerne i syrisk Kurdistan og de områder, der er befriet fra terrorhandlinger, så har disse kræfter afholdt et møde som resulterer i en samlet politisk vision for en syrisk opløsning og en aftale om et forvaltningssystem for syrisk Kurdistan/Nordsyrien. Dette kan tjene som en model for resten af Syrien, det giver en løsning for hele den syriske krise. Vi, repræsentanterne for disse områder, mødtes den 16. og 17. marts 2016. Ihukommende og med påskønnelse og respekt for martyrer fra vores folk, der med deres blod indskrev sig i den største historiske heroiske modstand og udførte deres modige ofre. Vores martyrer har bragt vores folk til den milepæl, hvor vi er i dag. Dette førnævnte møde resulterede i følgende beslutninger:

1. Et fremtidigt Syrien er for alle syrere og det er det, som det demokratiske føderale system vil opnå på baggrund af de indbyggede sociale komponenter.

2. At arbejde på at etablere et demokratisk føderalt system for syrisk Kurdistan/Nordsyrien.

3. Formændene blev valgt af Rådet og understøttes af 31 medlemmer.

4. organisationskomiteen blev tildelt for at forberede en social kontrakt og en omfattende politisk og juridisk vision for dette system inden for en periode på højst seks måneder.

5. Den retsopgør institution, der udtrykker det demokratiske føderale system til syrisk Kurdistan/Nordsyrien vil blive udstedt af et grundlæggelsen råd, der betragtes som en midlertidig administration, indtil valget er under tilsyn og kontrol af FN.

6. Kvinders frihed er en essens af det føderale demokratiske system. Kvinder har ret til lige deltagelse i beslutningsprocesserne relateret ansvar i forhold til kvindelige problemstillinger. Kvinder vil være repræsenteret som ligemænd i alle livets, herunder alle sociale og politiske forhold.

7. De mennesker og samfund, der bor i det føderale system i syrisk Kurdistan/Nordsyrien kan udvikle deres politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og demokratiske relationer med hvem de ønsker, eller dele deres tro og kultur med de mennesker og samfund på en regional og internationalt plan, forudsat at dette forhold ikke forstyrrer mål og interesser i det føderale demokratiske system.

8. Regionerne, befriet af demokratiske kræfter for terrororganisationer, bliver en del af det føderale demokratisk syrisk Kurdistan/Nordsyrien på en hensigtsmæssig måde.

9. Det demokratiske føderale system i syrisk Kurdistan/Nordsyriens mål, på regionalt plan, er at opnå en demokratisk union i Mellemøsten samt demokratisk fremskridt mellem alle mennesker, der bor i Mellemøsten, på alle områder såsom politiske, økonomisk, kulturelt og socialt. Hvis vi skærer gennem de nationale grænser i staten, kan vi leve i fred og sikkerhed med hinanden.

10. Realiseringen af et føderalt og demokratisk system skal finde sted inden et suverænt Syrien opstår.

Til alle mennesker i Syrien, Kurdistan og syrisk Kurdistan, grupper og alle sociale klasser:
Vi lever i dag i en historisk fase og under kritiske omstændigheder. I dag er Syrien i den værste tragedie i landets historie. Millioner er blevet fordrevet og hundredtusinder af mennesker er blevet dræbt, for ikke at nævne de enorme skader, infrastrukturen i Syrien har lidt. På trods af dette er vi vidne til en avanceret erfaring i Syrisk Kurdistan, som er beskyttet af martyrernes blod og alle deres store succeser. Stor fremgang er opnået i denne periode. Dette er en reel mulighed for at opbygge et føderalt demokratisk system. Vi er sikre på og har tillid til, at dette vil være en model for en løsning på den syriske krise.

Afhængig af grundlaget af de beslutninger, vi har truffet, kalder vi i begyndelsen på kvinderne, som udgør et nyt og frit liv, såvel som unge, lokalsamfund, arbejdstagere og alle andre sociale sektorer. Vi kalder på dem for at bede dem deltage i dette føderale system og organisere og etablere demokratiske føderale systemer, og vi kalder alle progressive menneskelige og demokratiske kræfter til at understøtte vores indsats.

Længe leve vort folks vilje, deres sameksistens, og deres enhed.

Grundlæggere: Rådet for Den Føderale Demokratiske Union i syrisk Kurdistan/Nordsyrien.

Erklæringen er oversat af Tommy Flugt.

Indland NYHEDER Udland