Tommy Flugt er gået bort

Tommy Flugt er gået bort

Tommy, som var fuld af ord og kærlighed, er desværre ikke blandt os mere. Vi lærte Tommy at kende, da han var en del af Nudem-redaktionen. I løbet af denne tid bidrog Tommy med mange korrekturlæsninger, samt skrev en række artikler og digte, relateret til det kurdiske spørgsmål.

Da Tommy var aktiv i Nudem, fik vi lavet et interview med ham. Vi spurgte blandt andet ham om hans forfattervirksomhed, og hvilken betydning det havde for ham at skrive historier og digte.

Læs eller genlæs vores interview med Tommy her.

Nûdem: Kan du præsentere dig selv for vores læsere?

Tommy Flugt: Er født på Strynø i det sydfynske øhav under 2. verdenskrig. Flyttede til Sdr. Nærå på Fyn efter krigen og gik i folkeskole; så i en drengeskole i Odense og derefter i Gymnasiet, og jeg blev den anden student i familien. Min kusine var den første. Kvinderne i min familie er kvikke og stærke. Så ind som soldat nogle år, fordi jeg havde den eksamen, blev jeg sergent. Efter militærtjenesten meldte jeg mig ud og blev militærnægter. Jeg synes, de ledte efter for mange fjender, og jeg var ude efter at få venner. Så jeg tog på Askov Højskole et halvt år og mødte en lærer og forfatter Tage Skou-Hansen og han gav mit liv åndelig retning. Så til Københavns Universitet, hvor jeg læste Almindelig og Sammenlignende Litteraturhistorie og tog Filosofikum. Fik, så en uddannelse som filminstruktør på Den Danske filmskole og endelig 35 års undervisning som lærer på VUC i Holbæk i dansk, samfundsfag, psykologi, filosofi og mediefag. Er gift og vi har fået to drenge sammen, og vi har tre børnebørn. Vi er begge aktive i lokalsamfundet, hvad angår kunst, kultur, politik og sociale forhold. Bor på Tuse Næs. Herfra udforsker vi verden.

Nûdem: Hvorfor besluttede du dig for at være forfatter?

Tommy Flugt: Det er ikke noget, man beslutter. Det opdager man, når man har skrevet længe og bruger ordene. Når de begynder at komme til en om natten og insisterer på at blive nedskrevet, så ved man, hvor man hører hjemme.

Nûdem: Hvordan får du inspiration til, hvad dine historier skal handle om?

Tommy Flugt: Ved at lytte, iagttage, erindre og følge med i udviklingen, interesserer mig for kunst i almindelighed og skriften i særdeleshed.

Nûdem: Hvilken betydning har det for dig at skrive historier?

Tommy Flugt: Betydningen for mig ligger i at skrive hver dag. Hver dag sit ord, hver dag sit billede, hver dag sin erobring. Det er en måde at orientere sig i tilværelsen på.

Nûdem: Hvad er dit bedste trick til at lave og skrive historier?

Tommy Flugt: Jeg bruger ikke nogen trick. Jeg bruger sproget, det er alt nok. Men: digte om morgenen, hvor sproget og dagen er frisk. Artikler og prosa senere på dagen.

Nûdem: Hvordan har du det med, hvis/når din historie får en negativ kommentar?

Tommy Flugt: Hvis der er en artikel, jeg har skrevet som indholdsmæssigt bliver angrebet, svarer jeg ordentligt igen, hvis der er substans i kritikken. Hvis det er mine digte eller historier, må folk få ud af dem, hvad de kan. Der blander jeg mig ikke. Her er teksten sin egen og må stå på egne ben.

Æret være hans minde – varme tanker til hans familie.

Indland NYHEDER PORTRÆT