Kortere skoledage

Af Jacob Mark

Der er mange, der gerne vil have kortere skoledage.
Der er også mange, der vil have, at folkeskolen skal løse alle mulige opgaver, som den ikke løser i dag.

Men der er meget få, der tør pege på, hvad der skal være mindre af. Det er simpelthen et regnestykke, der ikke går op.

Hvis man vil have kortere skoledage, må man skrue ned for noget andet. Og hvis man ovenikøbet – ligesom SF – vil give mere plads til håndværksfagene, så må man skrue ned for noget andet.

Selvfølgelig skal man skrue ned for mængden af møder, der mest fører til pseudoarbejde. Men det er ikke nok.

Jeg har foreslået, at man bl.a. skruer en smule ned for dansk og matematik, og at man skruer ned for den understøttende undervisning.

Man hævede timetallet, da man lavede folkeskolereformen. I dag har man 3540 timer i dansk og matematik. Man har kun 450 timer i håndværk, design og madkundskab.

I dag har man 4020 timer i humanistiske fag og 2190 timer i naturfag – og kun 450 timer i håndværksfag (i lokaler, der ikke er blevet prioriteret i mange år). Det er skævt.

Derfor: Hvis man vil have en kortere skoledag og prioritere håndværksfagene, så må man ændre i de andre fags timefordeling. Og her vil vi give lov til at skrue lidt ned for fx dansk og matematik og op for håndværket og kreativiteten. Lidt ned for den understøttende undervisning og til gengæld gøre skoledagen kortere og have flere timer med to uddannede voksne.

Mange siger så; jamen dansk og matematik er også vigtigt!!!

Og ja, det er rigtigt. Det er helt afsindigt vigtigt. Det er grundlæggende færdigheder og kundskaber.

Men jeg tror virkelig på, at det er ikke er antallet af timer, der gør børn dygtigere i dansk og matematik. Det er kvaliteten. Siden man har hævet timetallet, er børn blevet dårligere til dansk i prøverne.

Jeg tror på, at vi kan gøre børn dygtigere i dansk og matematik, selvom man har færre timer. Hvis man til gengæld har flere voksne på i timerne. Hvis der sidder færre børn i klasserne. Hvis lærerne er bedre forberedt. Og hvis børn også lærer dansk og matematik igennem fx håndværksfag.

Børn kan blive dygtigere af at have kortere skoledage. Det handler ikke om kvantitet. Men om kvalitet.

Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

DEBAT