Raqqa: En by under genopbygning

Raqqa: En by under genopbygning

Raqqas befolkning oplevede deres værste år under Islamisk Stats herredømme. Straks efter befrielsen begyndte de at opbygge et frit og værdigt liv baseret på menneskers sameksistens.

Ved afslutningen på de fire års besættelse af Islamisk Stat, gik det nydannede civilråd for Raqqa i gang med at genopbygge byen efter at den var blevet befriet af de Syriske Demokratiske Styrker (SDF). Trods begrænsede muligheder har genopbygningskomiteen udført et omfattende arbejde. En af de første opgaver var at rense gader og lokalområder for murbrokker og afspærringer som Islamisk Stat havde efterladt overalt. Lidt efter lidt er livet i byen blevet normaliseret og 140 000 familier er vendt tilbage til Raqqa. Strømmen af hjemvendte er endda stigende.

Befolkningen har organiseret sig

Raqqas civilråd har oprettet 25 lokale civile råd efter befrielsen af byen. Det drejede sig på den ene side om at sikre sig imod, at byen nogen sinde igen skulle vende tilbage til en besættelse, men samtidigt blev de også nedsat for bedre at kunne imødekomme de behov, der viste sig hos den tilbagevendte befolkning. Se i øvrigt artiklerne fra 31 juli 20017: 73 lande vil støtte Raqqas nye civile bvyråd med opbygningen af byen efter krigen, samt fra 15. februar 2018: Genopbygningen af den nordsyriskee føderation fortsætter, trods krigen i Afrin.

Rensning af byen for murbrokker

Genopbygningskomiteen startede sit arbejde med at få fjernet de miner, som Islamisk Stat havde placeret overalt i byen. Byen blev opdelt i 26 forskellige områder for rydning og organisering. Raqqas civilråd fik tilvejebragt køretøjer til genopbygning og rydning på trods af de begrænsede muligheder.

Komitteen var i stand til hurtigt at få renset 28 hovedstrøg og 5 lokalområder, der omfattede varelagre for Islamisk Stat, og gik derefter i gang med at få ryddet de resterende 21 områder.

Komiteen etablerede også et redningskorps på 38 personer. Korpset omfatter læger og specialister indenfor forskellige fagområder. Udover at tage sig af redningstjeneste er korpset også ansvarlige for undersøgelse af massegrave, skabt af Islamisk Stat. Indtil nu har korpset fundet 600 lig I byen. De arbejder derudover på at løse problemerne for ambulancetjenesten i byen, der nu har mere end 250 000 indbyggere.

Drikkevandsproblemer er blevet løst

En komité dannet af ingeniører fra byen gik straks i gang med at udarbejde en løsning på byens drikkevandsproblemer. 33 nye pumpestationer blev installeret og gjort tilgængelige for befolkningen. Det lykkedes komitéen at levere drikkevand til hvert eneste af lokalområderne, der hver har mellem 15000 og 55000 indbyggere, og bygge helt nye pumpestationer. Der bliver stadig arbejdet på pumpestationern. Kommitéen har udviklet træningsprogrammer for driften af pumpestationerne. Desuden blev vandledningerne i nogle distrikter fuldstændigt renoveret. For administrative opdelinger af Raqqa,

Vandingskanaler

Genopbygningskomitéen har sat 40 kunstvandingskanal-projekter i gang for Raqqa’s landbrugsområder. Anlægsarbejderne i regionerne Hezîma and Tişrîn er startet. Indenfor rammerne af dette projekt vil en region med en befolkning på ca. 30 000 mennesker bliver kunstvandet. Komitéen er også begyndt og genopbygge 50 broer i byen, der blev ødelagt af Islamisk Stat.

El-ledninger

Et andet kerneområde for komitéen er genopbygningen af de faciliteter, som Islamisk Stat ødelagde omkring driften af el-nettet. Komitéen startede med at reparere transformatorstationen I Firûsiyê regionen og arbejder nu på ledningerne syd for byen. Når det arbejde er afsluttet, skulle det være muligt at sikre en problemfri el-forsyning. Komitén er også begyndt at reparere kunstvandingskanaler og vandledninger ud til 27 landsbyer i El-Hesim regionen.

Regionale komitéer og byadministrationen

For at afslutte arbejdet med genopbygning af byen så hurtigt som muligt har det civile råd samarbejdet med byadministrationen. Selvstyret, der blev grundlagt d. 10 marts 2018, har udpeget specialister til at finde frem til de behov, der eksisterer.

For øjeblikket udbedrer byadministrationen kloaksystemet. De vandledninger, der forsyner huse og parker med drikkevand, er allerede blevet repareret. For de, der vender tilbage til byen, har disse opgaver skabt jobs. Byrådet har også åbnet yderligere forsyningskontorer i en række landsbyer, såsom Kermê, Hos, Hemrat, Esediye, Kesrat, Hezîme and Kidîran. Derudover er der åbnet 67 bagerier i byer, hvor der dagligt produceres i alt 132 000 brød.

Byens skoler

70% af de ca. 400 skoler blev alvorligt ødelagt af Islamisk Stat. Efter at have gennemgået ødelæggelserne fandt ingeniørerne frem til, at der var behov for omkring 50 milliarder syriske pund. For genopbygningen af skoler i Raqqa.

Sundhedssektoren

De største offentlige hospitaler, der har ydet gratis sundhedsservice var Wetenî hospitalet (Nistimanî) og kvindehospitalet. Begge er ude af drift p.gr. af Islamisk Stats ødelæggelser. Siden befrielsen har der været arbejdet på genopbygning af hospitalerne, men arbejdet er endnu ikke afsluttet.

Sundhedskomitéen har åbnet Xatûniye sundhedscentret i centrum af Seyf-El-Dewle og yder sundhedsservice til landsbyerne i øst, mens Kermê sundhedscentret tager sig af landsbyerne vest for Raqqa.

Derudover arbejder det kurdiske Røde Kors (Heyva Sor a Kurd) intensivt med sundhedspleje i byen. Især førstehjælp og medicinsk nødtjeneste ydes af Heyva Sor a Kurd. Endvidere er der etableret et mobilt helsecenter, som spiller en vigtig rolle i behandlingen af befolkningen.

Anlæggene til production af gas, sukker, bomuld og kiks i Raqqa blev også ødelagt af Islamisk Stat.

Ebdulah El-Eryan fra genopbygningskomitéen fortæller, at arbejdet bliver gjort i samarbejde med den international koalision mod Islamisk Stat.

Kilde: Raqqa A city is being rebuilt. ANF, 4. May 2018 + Geoinfo

Indland NYHEDER