AA og det danske Udenrigsministerium drøfter administrationens deltagelse i den syriske politiske proces

AA og det danske Udenrigsministerium drøfter administrationens deltagelse i den syriske politiske proces

Den autonome administrations udenrigstjeneste i Nord- og Øst-Syrien har meddelt, at den har modtaget en dansk delegation, der ankom d. 27. april. Udenrigstjenesten beretter, at den sammen mned den danske delegation har drøftet behovet for den Autonome Administrations deltagelse i den syriske politiske proces, samt vandkrigen, som Tyrkiet bruger for at skabe vandmangel for  millioner af befolkningen.

Udenrigstjenestens officielle hjemmeside skrev lørdag, at delegationen ledes af Christopher Vivek, ansvarlig for Syrien-sagen i det danske udenrigsministerium, og William Bo Pedersen, chefrådgiver for nødhjælp og humanitær bistand i ministeriet.

Delegationen blev modtaget af formandskabet for afdelingen for eksterne forbindelser, Abdel Karim Omar og Dania Ramadan, næstformændene Fener Al-Kait og Abeer Eliya, samt medlem af afdelingens administration, Abdel Rahman Salman.

Ifølge webstedet udvekslede de to sider under mødet synspunkter på situationen i Syrien generelt og for den autonome administrations områder i særdeleshed – ud over den seneste udvikling i regionen og den autonome administrations model for styring af byer og områder i det nordlige og østlige Syrien.

De to sider diskuterede også mange sager og spørgsmål, der har rejst sig i regionen. Især haster det med den autonome regerings deltagelse i den politiske proces omkring Syriens fremtid, løsningen af den syriske krise i overensstemmelse med internationale beslutninger og de sikkerhedsmæssige og økonomiske udfordringer, som den autonome administration står over for.

‘Vandkrigen’

Ifølge hjemmesiden oplyste formanden for udenrigsafdelingen i den Autonome Administration i Nord- og Øst-Syrien, at “Tyrkiet fortsætter sine forbrydelser og voldsanvendelse mod befolkningen i regionen. For nylig er den begyndt at bruge vand som et våben til at skabe vandmangel og presser befolkningen ved at afskære vand fra Alouk-pumpestationen og true omkring en million indbyggere i al-Hasakah og byens omgivelser. Dertil kommer de katastrofale følger af tilbageholdelsen af Eufrat-floden, som truer livet for millioner af indbyggere i Nordsyrien.”

‘Genoplivning af Islamisk Stat’

Han bemærkede, at “Ud over Tyrkiets projekt for demografisk ændring i alle de besatte områder, drejer de tyrkiske trusler og angreb sig om at skabe usikkerhed og ustabilitet i regionen og er desuden et forsøg på at genoplive Islamisk Stat”.

‘Lejrene’

Ifølge webstedet henledte mødet også opmærksomheden på den humanitære situation i flygtninge- og interneringslejrene og for de fordrevne og områdets beboere, der bliver frataget humanitær hjælp, især efter FNs beslutning om at lukke Tel Koçers grænseovergangen (al-Yaroubiyya) som følge af et russisk-kinesisk dobbelt veto, da al FN-hjælp så kun kommer gennem Damaskus og meget lidt af den når regionen.

Kilde: Anonymous, 2021: AA, Danish Foreign Ministry discuss administration’s participation in Syrian political process. Anha, 8. Maj 2021

Oversættelse: Jesper Brandt

Ang. vandkrigen og lukning af grænseovergange Ang. vandkrigen, se også:

Hivda Hebun, 2021: Den tyrkiske stat afskærer vandforsyningen fra Eufrat-floden som en særlig krigsmetode. Nudem, 7. april 2021. https://www.nudem.dk/den-tyrkiske-stat-afskaerer-vandforsyningen-fra-eufrat-floden-som-en-saerlig-krigsmetode/.

Jesper Brandt, 2020: Nord- og Øst-syriens Corona-forsvar. Nudem, 1. maj, 2020. https://www.nudem.dk/nord-og-oest-syriens-corona-forsvar/

, se også:

Hivda Hebun, 2021: Den tyrkiske stat afskærer vandforsyningen fra Eufrat-floden som en særlig krigsmetode. Nudem, 7. april 2021. https://www.nudem.dk/den-tyrkiske-stat-afskaerer-vandforsyningen-fra-eufrat-floden-som-en-saerlig-krigsmetode/.

Jesper Brandt, 2020: Nord- og Øst-syriens Corona-forsvar. Nudem, 1. maj, 2020. https://www.nudem.dk/nord-og-oest-syriens-corona-forsvar/

NYHEDER