Egyptisk organisation afslører Tyrkiets rekruttering af 1.316 børn i Syrien

En egyptisk menneskerettighedsorganisation har afsløret, at Tyrkiet har været involveret i rekrutteringen af ​​ca. 1.316 børn, og indikerer, at Tyrkiet ignorerer alle internationale aftaler, der forhindrer rekruttering af børn under 18 år.

Maat Foundation for Fred, Udvikling og Menneskerettigheder er en egyptisk ikke-statslig organisation, der arbejder for at fremme og respektere menneskerettigheder i Afrika og Mellemøsten.

Under overskriften “Tyrkiets engagement i at rekruttere børn fra de områder, det har besat i det nordlige Syrien”, bekræfter Maat Foundation i en rapport, der blev offentliggjort d. 28. februar, at det internationale samfunds gentagne undladelser af at handle effektivt for at beskytte civile i Syrien har gjort det muligt at bruge tyrkiske lejesoldater til at gennemføre systematiske krigsforbrydelser og andre overtrædelser af folkeretten, herunder rekruttering af børn.

Tyrkiske lejesoldater rekrutterer børn med magt

Rapporten angiver, at lejesoldater bruger komplekse mønstre til tvangsrekruttering af børn og skubber dem ind i krigsførelse i de forskellige områder, de kontrollerer i det nordlige Syrien, hvorved hundreder af dem dræbes og såres.

Rapporten bekræfter Tyrkiets direkte involvering i rekrutteringen af ​​børn til at slås i det nordlige og østlige Syrien og overføre og bruge ​​disse børn til at kæmpe i Libyen for at støtte den nationale regering, som er Tyrkiets politiske allierede. Det sker ved at bruge sikkerhedsfirmaer, der arbejder med at rekruttere børn under 18 år til at deltage i væbnede fjendtligheder, især i Libyen.

Menneskerettighedsorganisationen advarer om, at “børn bruges direkte i frontlinjen som krigere eller i sikkerhedstjenester såsom inspektion af grænsepunkter eller som logistisk støtte i forbindelse med militære operationer. Men også ved at tjene ældre krigere, og ved at udføre spionage aktiviteter. “

ifølge rapporten er det, der forstærker fremkomsten af rekrutteringen af børn tilstedeværelsen af ​​en række sociale faktorer, hvoraf de mest fremtrædende er; fattigdom, bevidsthed og mangel på uddannelse, som letter rekrutteringen af ​​disse børn på et ideologisk grundlag.

Rapporten beskriver bl.a., hvordan “Tyrkiske lejesoldater i april 2020 sendte to børn afsted at gennemføre en bombeaktion i militære forsamlinger blandt de syriske demokratiske styrker i det nordlige og østlige Syrien. Børnene var ikke mere end 15 år gamle, forklædt som fårehyrder. En af ​​de to børn sprængte sig selv i luften, inden de ankom til et af militærpunkterne, mens de syriske demokratiske styrker formåede at arrestere det andet barn, der blev såret. “

Lederen af ​​Maat Foundation, Ayman Aqil opsummerede, at “Tyrkiets lejesoldater i det nordlige og østlige Syrien i perioden 2014 til 2019 havde været involveret i rekrutteringen af ​​ca. 1.316 børn ifølge FNs rapporter og den opfølgning som Maat Foundation har udarbejdet”.

Han tilføjede: “Denne praksis er i strid med alle internationale konventioner og traktater, der forbyder rekruttering af børn i væbnede konflikter og de relaterede handlinger, der følger af dem.”

Aqil afslørede, at Tyrkiet, efter at have rekrutteret børn som lejesoldater, der viste sig loyale overfor Tyrkiet i det nordlige Syrien, sendte omkring 380 af dem til at kæmpe i de forskellige konfliktområder Tyrkiet har været involveret i, især Libyen, hvilket har ført til drab på omkring 25 af dem.”

Tyrkiet ignorerer internationale aftaler

En forsker ved Maat Foundation, Muhammad Mukhtar, bekræfter, at Tyrkiet trods sin tiltrædelse af de fleste af de internationale konventioner, der forhindrer rekruttering af børn under atten år, enten direkte eller indirekte ignorerer disse internationale aftaler og FN-resolutioner og giver fuld støtte til sine lejesoldater i Nord- og Øst-Syrien med det formål at rekruttere børn til at deltage i væbnede konflikter.

Kilde: Anonymous, 2021: Egyptian org reveals Turkey’s recruitment of 1,316 children in Syria, ANHA, 28. Februar 2021.

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER