Kvinderne tog føringen i ​​Rojava-revolutionen

Kvinderne tog føringen i ​​Rojava-revolutionen

Alle de forskellige etniske og trosretninger i Rojava (Det nordlige Syrien) sluttede sig til revolutionen den 19. juli 2012.

De begyndte at arbejde sammen om at opbygge et nyt demokratisk system på vej mod demokratisering.

I det udviklede demokratiske system blev demokratiske løsninger på spørgsmål relateret til kvinder som det undertrykte køn uddybet, og et politisk og socialt system begyndte at tage form som et alternativ til det globale kapital og det kapitalistiske system.

Den såkaldte arabiske forår var begyndt i Tunesien i 2010 og spredte sig til andre arabiske og nordafrikanske lande. Det nåede også til Syrien.

Da revolutionen tog sine første skridt i Syrien, svarede Baath-regimet med endnu strengere undertrykkende metoder siden 1963 for at beskytte dets magt.

Med begyndelsen af den syriske revolution den 15. marts 2011, kæmpede befolkningen i Rojava for frihed, demokrati og ligestilling og organiserede mange demonstrationer. Kvinderne i Rojava begyndte med forskellige funktioner at tage føringen i den udviklede kamp.

Folk, der bor i Rojava, krævede også en afslutning på Baath-regimets politik.

Öcalans ideer dannede grundlaget for organisationen

I Rojava stod kvinderne i spidsen for demonstrationerne, og der er ingen tvivl om, at det ideologiske og praktiske perspektiv af kampen blev taget fra PKK (Kurdistans Arbejderparti).

I Rojava etablerede kvinderne deres egen organisation i 2005 og kaldte det Yekitiya Star.

Yekitiya Star, det første skridt i kampen for kvindernes befrielse, nåede gradvist et nyt organisations niveau på politiske, militære, sociale, diplomatiske og kulturelle områder med revolutionens begyndelse.

Selvom der i regionen var frem for alt kurdiske kvinder, der var involveret i frihedskampen og i organisationen, blev andre kvinder fra hele regionen inddraget og kom sammen både i kampen og i organisationen.

Kvindelige krigere tog plads i frontlinjen og udførte mange handlinger.

Arin Mirkan og Avesta Xabur blev et symbol i frihedskampen for alle verdens kvinder i forbindelse med deres kamp i Kobane og Afrin.

Kilde: Firatnews.com

NYHEDER