15. februar 1999: En mørk dag for kurdere!

15. februar 1999: En mørk dag for kurdere!

Af Fey-kurd

Den kurdisk leder Abdullah Öcalan blev taget til fange den 15. februar 1999 og overladt til det tyrkiske regime i kraft af en international sammensværgelse. I dag sidder Abdullah Öcalan fortsat på fangeøen Imrali, hvorfra han gennem de sidste 23 års isolation har insisteret på en demokratisk løsning af konflikten omkring undertrykkelsen af kurdernes rettigheder i Tyrkiet.

Öcalan opfattes af millioner af kurdere som den legitime repræsentant og leder af det kurdiske folk samt som lederen af den legitime modstandskamp mod den tyrkiske stat. Öcalan bliver ligeledes anset for at kæmpe for at kurdere overalt kan leve et frit og retfærdigt liv blandt befolkningsgrupperne i de lande, hvor kurderne udgør er en del af befolkningen.

På trods heraf er dette demokratiske alternativ stadig under meget intense angreb fra den kapitalistiske modernitet. Det være sig Tyrkiets igangværende aggressionskrig i Sydkurdistan, invasionen i Rojava eller AKP-regimets fascistiske politik mod Nord Kurdistans folk. Det er en isolationspolitik og undertrykkelse, som er understøttet og tilskyndet af EU og den tyske forbundsregerings åbne åbenlyse accept.

Den tyrkiske stat udsætter i øjeblikket Abdullah Öcalan for et isolationsregime uden sammenligning. Ethvert besøg fra hans advokater eller familiemedlemmer er kun blevet mulige gennem lange sociale kampe.

Den sidste korte telefonsamtale mellem Abdullah Öcalan og hans bror fandt sted i marts 2021, men blev pludselig afbrudt af ukendte årsager. Dét faktum at der ikke har været et eneste livstegn fra Öcalan siden, giver anledning til bekymring for hans helbred. Gennem Imrali forsøger den tyrkiske stat ikke kun at isolere Öcalan som person – men endnu mere at ramme, isolere og undertrykke de demokratiske bedrifter, som er opstået fra som følge af hans idéer.

Kampen for fred og demokrati må knyttes sammen med kampen mod Öcalans isolation. Vi vil endnu engang opfordre til, at Tyrkiet presses til at vende tilbage til forhandlingsbordet. Öcalan bør atter gøres til en aktiv part, idet vi mener, at Öcalan fortsat er nøglepersonen for en fredelig og demokratisk løsning.

INFO: Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

DEBAT NYHEDER Udland