Forum i Hesekê diskuterer landbrugs- og kunstvandingsspørgsmål

Forum i Hesekê diskuterer landbrugs- og kunstvandingsspørgsmål

Et forum organiseret af det nordlige og østlige Syriens landbrugs- og kunstvandingsråd i Hesekê med sloganet “Lad os skabe økologisk fælles landbrug sammen” sluttede med oplæsning af sluterklæringen.

Efter en intens dag med paneler på et forum organiseret i Hesekê med sloganet “Lad os skabe økologisk fælles landbrug sammen”, læste Ehmed Yunis, næstformand for det nordlige og østlige Syriens landbrugs- og kunstvandingsråd, følgende sluterklæring op:

“*Landbrugssektoren bør være fri for militære og politiske konflikter.

*Der bør indføres incitamenter til anvendelse af alternativ energi (solenergi), og moderne kunstvandingsmetoder bør fremmes.

* Det brændstof, gødning og frø, der er nødvendigt til landbrugsproduktion, skal leveres.

* Frødiversiteten skal sikres, og frøene skal være modstandsdygtige over for tørke og saltholdighed.

*Der bør nedsættes klimaudvalg, som skal forske i klimaændringer.

* Genbanker bør oprettes under ledelse af eksperter, landbrugspaneler bør organiseres, og beskyttende landbrugsmetoder bør fremmes.

*Moderne vandingsmetoder bør anvendes til at bevare vandreserverne.

*De menneskelige ressourcer bør udvikles gennem uddannelseskurser.

*Grundvandets tilstand bør undersøges, og den nødvendige forskning bør udføres for boring af brønde.

*Landbrugskooperativer bør etableres i overensstemmelse med den økologiske kommunale økonomiske tilgang.”

Kilde:

Anonymous, 2024: Forum in Hesekê discusses agriculture and irrigation issues, ANF News, 7. Jan. 2024

Oversættelse: Jesper Brandt

NYHEDER Økologi