MEP’erne opfordrer EU til at protestere mod tyrkisk aggression og forbrydelser i det nordøstlige Syrien

MEP’erne opfordrer EU til at protestere mod tyrkisk aggression og forbrydelser i det nordøstlige Syrien

Medlemmer af den kurdiske venskabsgruppe i Europa-Parlamentet har skrevet et brev til EU’s udenrigstalsmand Joseph Borrell vedrørende den tyrkiske stats angreb på Nord- og Østsyrien, hvori de kritiserer passiviteten og tavsheden over for angreb og forbrydelser.

I et brev til Unionens EU’s højststående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, har tre repræsentanter fra Den Socialdemokratiske Gruppe, Venstregruppen og De Grønne/EFA Venstregruppen i Europa-Parlamentet (Andreas Schieder,  Nikolaj Villumsen og François Alfonsi) rettet opmærksomheden mod den tyrkiske stats igangværende angreb på Rojava.

I henvendelsen skriver de følgende:

“Tyrkiske bomber og granater er igen rettet mod og ødelægger vital civil infrastruktur i Nord- og Østsyrien, og efterlader millioner uden strøm, vand og gas, og efter at Tyrkiets præsident Erdogan offentligt har meddelt, at han agter at fortsætte disse angreb.

Vi anmoder Dem som Unionens øverste repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om på EU’s vegne at protestere mod Tyrkiets uprovokerede aggression og krigsforbrydelser mod befolkningen i den demokratiske og autonome administration i Nord- og Østsyrien, og om at bruge Deres embedes magt til at lægge pres på den tyrkiske regering for at få den til at stoppe angrebene.

På trods af våbenhviler, der blev forhandlet af USA og Rusland i 2019, har Tyrkiet opretholdt konstante angreb på lavt niveau på regionen, hvilket underminerer bestræbelserne på stabilitet. Nu har de for tredje gang på 3 1/2 måned bombet steder, der er vigtige for dagligdagen. Siden den 13. januar har de ødelagt kraftværker, oliefelter (regionens vigtigste indtægtskilde), boliger, lagre, fabrikker og andre civile bygninger. Mange af disse steder var netop blevet bragt tilbage i brugbar stand med nødreparationer efter det forrige angreb. To millioner mennesker er uden elektricitet. Ingen strøm betyder intet vand, da det er afhængigt af pumper. Der er reduceret lægehjælp, ingen ovne til brød, ingen fungerende skoler eller universiteter og enorme økonomiske skader. Regionens eneste gasaftapningsanlæg er også blevet ødelagt. Folk efterlades ude af stand til at opvarme deres hjem eller få gas til madlavning.

Angreb på vital infrastruktur er i sig selv en krigsforbrydelse, og disse angreb er også en uprovokeret aggressionshandling. Regionen har aldrig udgjort en trussel mod Tyrkiet. Faktisk har Nord- og Østsyriens Syriske Demokratiske Styrker (SDF) stået i spidsen for kampen mod Islamisk Stat sammen med den internationale koalition. De er vigtige allierede for koalitionen, som anerkender, at SDF er adskilt og uafhængig af PKK. Men hver gang PKK udfører en aktion i Tyrkiet eller mod tyrkiske styrker i Irak, angriber Tyrkiet civile mål i Syrien. Hvis deres påstand om, at dette er omfattet af retten til forsvar, ikke anfægtes, skaber det en meget farlig præcedens.

Disse angreb udgør også en fysisk fare for Europa. De er målrettet mod at ødelægge den regionale stabilitet og skaber betingelser, der kan muliggøre en genoplivning af Islamisk Stat. Umiddelbart gør de det sværere for SDF at bevogte de mange tusinde Islamisk Stat-fanger, der er blevet overladt til deres ansvar. Så sent som d. 16. januar blev der gennemført et raketangreb som støtte til et forsøg på at bryde ud fra det fængsel, der huser Islamisk Stat-fanger i byen Hasaka.

Tavshed over for disse forbrydelser og farer er simpelthen ikke en mulighed.”

(De 73 tyrkiske angreb mod Nord- og Østsyrien siden 12. januar er nærmere beskrevet i artiklen: AANES: Tyrkiet fører en folkemordskrig!,se https://www.nudem.dk/aanes-tyrkiet-foerer-en-folkemordskrig/. O.a.)

Kilde: 

Anonymous, 2024: MEPs call on EU to protest Turkish aggression and crimes in North-East SyriaANF news, 18. Jan. 2024

Oversættelse: Jesper Brandt

MENNESKERETTIGHEDER NYHEDER Udland